Jerseys Wholesale Michael Kors Outlet Online NFL Jerseys Cheap tedxyse.com/michael-kors.html Louis Vuitton Outlet Online Cheap Hockey Jerseys Winnipeg UGG Boots Borsa Da Polso Gucci Cheap NFL Jerseys Size 4x A.J. Hawk Jersey www.wholesalejerseyschina.cc Knock Off NFL Jerseys Cheap Cheap Custom NBA Basketball Jerseys Coach Outlet Store Cheap Soccer Jerseys Online Cheap Jerseys Oakley Sunglasses X10 UGG Boots Rubber Sole Jerseys Cheap Cheap Jerseys Cheap Oakley Sunglasses Cheap NFL Jerseys China
Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов"

В Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” се обучават над 1000 ученици в 41 паралелки:

  • Математика и информатика с английски език;
  • Математика и информатика с немски език;
  • Физика с английски език
  • Химия с английски език;
  • Биология с английски език;
  • Биология с немски език;
  • География с английски език;
  • Химия и биология с английски език;
  • Информатика с английски език.

Обучението по профилиращите предмети се осъществява чрез съвместна учебна работа със съответните факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” се представят отлично на национални и международни олимпиади, състезания и научни конференции не само в областта на природо-математическите дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. Завършващите НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” имат възможност да се явят на вътрешни изпити по математика, физика, химия, биология и география, оценките от които се признават за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски”. Учениците, завършили НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, стават част не само от интелектуалния елит на нацията, но и от творческия потенциал на престижни международни университети и институции.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Jerseys Wholesale Michael Kors Outlet Online NFL Jerseys Cheap tedxyse.com/michael-kors.html Louis Vuitton Outlet Online Cheap Hockey Jerseys Winnipeg UGG Boots Borsa Da Polso Gucci Cheap NFL Jerseys Size 4x A.J. Hawk Jersey www.wholesalejerseyschina.cc Knock Off NFL Jerseys Cheap Cheap Custom NBA Basketball Jerseys Coach Outlet Store Cheap Soccer Jerseys Online Cheap Jerseys Oakley Sunglasses X10 UGG Boots Rubber Sole Jerseys Cheap Cheap Jerseys Cheap Oakley Sunglasses Cheap NFL Jerseys China