Учебни планове

Oт 1992г. обучението в гимназията е петгодишно – от осми до дванадесети клас. Съгласно учебните планове общообразователните предмети се изучават с хорариум, равен на хорариума във всички училища в страната.

Специалните предмети за съответните профили имат увеличен хорариум. Преподаването по специалните предмети се води от учители от НПМГ с висока квалификация съвместно с преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и БАН. Това дава възможност за придобиване на задълбочени познания в областта на природоматематическите дисциплини.

В паралелките „Математика и информатика“ профилиращите предмети са математика, информатика и английски / немски език, в паралелка „Физика“ профилиращите предмети са физика, математика и английски език, в паралелките „Химия“, „Биология“ и „Химия и биология“ – химия, биология и английски / немски език, в „География“ – география, математика и английски езика, а в „Информатика“ – информатика, математика и английски езика.

Гимназията е с интензивно изучаване на английски или немски език. Учениците могат да изберат да изучават като втори чужд език един от следните езици – английски, руски, немски, френски или испански.

Учениците завършващи НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” имат възможност да се явят на вътрешни изпити по математика, физика, химия, биология и география, оценките от които се признават за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски”.

Учебните планово на паралелките по випуски:

паралелка XII клас XI клас X клас IX клас VIII клас
математика и информатика с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
математика и информатика с немски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
физика с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
химия с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
биология с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
биология с немски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
география с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
химия и биология с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
информатика с английски език
випуск 2014

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)

випуск 2014
випуск 2015 випуск 2016 випуск 2018
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.