Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Административни услуги


Отчет за 2021 г. за постъпилите в НПМГ заявления по ЗДОИ

Отчет за 2020 г. за постъпилите в НПМГ заявления по ЗДОИ

Отчет за 2019 г. на постъпилите в НПМГ заявления по ЗДОИ