[raw]
ВАЖНО !!!
Ученици, които не са се явили на олимпиада/състезание- областен/ национален кръг и/или на Националното модулно състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“, вкл. в Календара на МОН (09.06.2018г) ще участват в класирането по формула при балообразуването за профили „Природни науки“ и „Икономическо развитие“ с максимален резултат от 300 точки.. Ученици, които са се явили и са получили точки (макимален брой- 100) на две и/ или повече олимпиади/ състезания, вкл. в календара на МОН за уч. 2017/ 2018г. ще участват в класиранията по формулата при балообразуването с по- благоприятния за тях резултат т.е в интерес на ученика.

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПРОФИЛ/ ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 год.

Профил: НВО БЕЛ НВО МАТ Олимпиади и/или състезания, вкл. в календара на МОН Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план 7 клас Профилиращи предмети
500 точки 100 точки 100 точки 2x 100 точки=
200точки
I предмет – 50т.
II предмет – 50т.=
100 точки
1, 2, 3 и/или 4
I. Профил: Математически
1. Математика и Информатика

с Английски език – интензивно изучаване

1
х
100
3
х
100
БЕЛ – 50 т.
Математика – 50 т.
1. Математика
2. Информатика
3. Английски език
2. Математика и Информатика

с Немски език – интензивно изучаване

1
х
100
3
х
100
БЕЛ – 50 т.
Математика – 50 т.
1. Математика
2. Информатика
3. Немски език
3. Физика и Математика

с Английски език – интензивно изучаване

1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: физика
или
Олимпиада по физика и астрономия (областен /национален кръг)
или
Пролетно състезание по физика
Физика – 50 т.
Математика – 50 т.
1. Физика и астрономия
2. Математика
3. Информатика
II. Профил: Софтуерни и хардуерни науки
1. Софтуерни и хардуерни науки

с Английски език – интензивно изучаване

1
х
100
3
х
100
Математика – 50 т.
Информационни технологии – 50 т.
1. Информатика
2. Информационни технологии
3. Математика
III. Профил: Икономическо развитие
1. Икономическо развитие

География с Английски език – разширено изучаване

1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: география
или
Олимпиада по география и ик-ка (областен /национален кръг)
География и икономика -50 т.
История и цивилизация -50т.
1. География и икономика
2. Английски език
3. История и цивилизация
IV. Профил: Природни науки
1. Биология

с Английски език – разширено изучаване

1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: биология
или
Олимпиада по биология и здр. образ. (областен /национален кръг)
Биология -50 т.
Математика – 50 т.
1. Биология и здравно образование
2. Химия и ООС
3. Английски език
2. Биология и химия

с Английски език – разширено изучаване

1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: биология
или
Олимпиада по биология и здр. образ. (областен /национален кръг)
Биология -50 т.
Математика – 50 т.
1. Биология и здравно образование
2. Химия и ООС
3. Математика
3. Химия и Биология

с Английски език – разширено изучаване

1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: химия
или
Олимпиада по химия и ООС (областен /национален кръг)
Химия и ООС – 50т.
Математика -50 т.
1. Химия и ООС
2. Биология и здравно образование
3. Английски език
4. Математика
4. Химия и Физика

с Немски език – разширено изучаване

1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: химия/физика
или
Олимпиада по физика и астрономия (областен /национален кръг)
или
Олимпиада по химия и ООС (областен /национален кръг)
или
Пролетно състезание по физика
Химия и ООС – 50т.
Физика и астрономия – 50т.
1. Химия и ООС
2. Физика и астрономия
3. Биология и здравно образование
4. Немски език

[/raw]