График учебно време

І. Начало на учебната година – 15.09.2014 г.

ІІ. Първи учебен срок – 15.09.2014 г. – 04.02.2015 г. – VIII, ІХ, ХІ, ХІІ клас – 18 учебни седмици

  1 седмица – 15.09.2014 г. – 19.09.2014 г.   

  2 седмица – 23.09.2014 г. – 26.09.2014 г.    – 1 ден /22.09.2014 г./

  3 седмица – 29.09.2014 г. – 03.10.2014 г.

  4 седмица – 06.10.2014 г. – 10.10.2014 г.

  5 седмица – 13.10.2014 г. – 17.10.2014 г.

  6 седмица – 20.10.2014 г. – 24.10.2014 г.

  7 седмица – 27.10.2014 г.  – 30.10.2014 г.        – 1 дни  /от 31.10.2014 г. до 02.11.2014 г. вкл. –  есенна ваканция/

  8 седмица – 03.11.2014 г. – 07.11.2014 г.

  9 седмица – 10.11.2014 г. – 14.11.2014 г.

10 седмица – 17.11.2014 г. – 21.11.2014 г.

11 седмица – 24.11.2014 г. – 28.11.2014 г.

12 седмица – 01.12.2014 г. – 05.12.2014 г.

13 седмица – 08.12.2014 г. – 12.12.2014 г.

14 седмица – 15.12.2014 г. – 19.12.2014 г.  

                      – 22.12.2014 г. – 23.12.2014 г.          + 2 дни /от  24.12.2014 г. до 04.01.2015 г. вкл. – коледна ваканция/

15 седмица – 05.01.2015 г. – 09.01.2015 г.   

16 седмица – 12.01.2015 г. – 16.01.2015 г.

17 седмица – 19.01.2015 г. – 23.01.2015 г.

18 седмица – 26.01.2015 г. – 30.01.2015 г.                /от  31.01.2015 г. до 03.02.2015 г. вкл. – зимна ваканция/

Учебни дни – 90;   Резерв – няма; Недостиг – няма;

ІІІ. Втори учебен срок:

– 04.02.2015 г. – 30.06.2015 г. – VIII – ХІ клас – 18 учебни седмици   +1 ден

– 04.02.2015 г. – 14.05.2015 г. – ХІІ клас -13 учебни седмици    

VIII – ХІ клас

  1 седмица – 04.02.2015 г. – 06.02.2015 г.     – 2 дни

  2 седмица – 09.02.2015 г. – 13.02.2015 г.

  3 седмица – 16.02.2015 г. – 20.02.2015 г.

  4 седмица – 23.02.2015 г. – 27.02.2015 г.

  5 седмица – 02.03.2015 г. – 06.03.2015 г.     – 1 ден /3 март – национален празник/

  6 седмица – 09.03.2015 г. – 13.03.2015 г.

  7 седмица – 16.03.2015 г. – 20.03.2015 г.    

  8 седмица – 23.03.2015 г. – 27.03.2015 г.

                       – 30.03.2015 г. – 01.04.2015 г.     + 3 дни

  9 седмица – 14.04.2015 г. – 17.04.2014 г.     – 1 ден /12.04.2015 г. – Великден/

  10 седмица – 20.04.2015 г. – 24.04.2015 г.

  11 седмица – 27.04.2015 г. – 30.04.2015 г.    – 1 ден /01.05.2015 г. /

  12 седмица – 04.05.2015 г. – 08.05.2015 г.   – 1 ден /06.05.2015 г. /

  13 седмица – 11.05.2015 г. – 15.05.2015 г.

                         – 18.05.2015 г. – 19.05.2015 г.     + 2 дни

                         – 21.05.2015 г.                                  + 1 дeн

  14 седмица – 26.05.2015 г. – 29.05.2015 г.    – 1 ден /25.05.2014 г./

  15 седмица – 01.06.2015 г. – 05.06.2015 г.

  16 седмица – 08.06.2015 г. – 12.06.2015 г.

  17 седмица – 15.06.2015 г. – 19.06.2015 г.

  18 седмица – 22.06.2015 г. – 26.06.2015 г.

                         – 29.06.2015 г.  – 30.06.2015 г.      +2 ден

Учебни дни 91; Резерв – 1 ден; Недостиг – няма;

ХІІ клас

  1 седмица – 04.02.2015 г. – 06.02.2015 г.     – 2 дни

  2 седмица – 09.02.2015 г. – 13.02.2015 г.

  3 седмица – 16.02.2015 г. – 20.02.2015 г.

  4 седмица – 23.02.2015 г. – 27.02.2015 г.

  5 седмица – 02.03.2015 г. – 06.03.2015 г.     – 1 ден /3 март – национален празник/

  6 седмица – 09.03.2015 г. – 13.03.2015 г.

  7 седмица – 16.03.2015 г. – 20.03.2015 г.    

  8 седмица – 23.03.2015 г. – 27.03.2015 г.

  9 седмица – 30.03.2015 г. – 03.04.2015 г.    

                       – 06.04.2015 г. – 07.04.2014 г.     + 2 дни

  10 седмица – 14.04.2015 г. – 17.04.2014 г.     – 1 ден /12.04.2015 г. – Великден/

 

  11 седмица – 20.04.2015 г. – 24.04.2015 г. 

  12 седмица – 27.04.2015 г. – 30.04.2015 г.    – 1 ден /01.05.2015 г. /

  13 седмица – 04.05.2015 г. – 08.05.2015 г.    – 1 ден /06.05.2015 г. /

                         – 11.05.2015 г. – 14.05.2015 г.     + 4 дни

Учебни дни 65; Резерв няма; Недостиг няма;

ІV. Ваканции:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл.  – Есенна ваканция

24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. – Коледна ваканция

31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. – Зимна ваканция

02.04.2014 г. – 13.04.2014 г. вкл. – Пролетна ваканция / за VIIІ – ХІ клас  /

08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. –  Пролетна ваканция  / за ХІІ клас /

V. Неучебни дни:

20.05.2015 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ           

22.05.2015 г. – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Начало на втори учебен срок – 04.02.2015 г.

Край на втори учебен срок   

– 14.05.2015 г.  – ХІІ клас  /13 учебни седмици/

– 30.06.2015 г.  –  VIII – ХІ клас /18 учебни седмици/