Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Графици

Учебната 2023/2024 година

График на консултации на класните ръководители – втори срок

График на консултации на класните ръководители – първи срок

График на консултации на учителите – втори срок

График на консултации на учителите – първи срок

График за провеждане на контролни и класни – втори срок

График за провеждане на контролни и класни – първи срок

Учебна 2022/2023 година

График на консултациите – втори срок

График за провеждане на класни и контролни – втори срок

График на консултациите – първи срок

График за провеждане на класни и контролни – първи срок