График учебно време

Начало на учебната година – 17.09.2018 г.

Първи учебен срок – 17.09.2018 г. – 06.02.2019 г. – 18 учебни седмици

Начало на втория учебен срок:

06.02.2019 г.  – за VIII – ХІІ клас

Край на втори учебен срок   

15.05.2019 г. – ХІІ клас -13 учебни седмици    

28.06.2019 г. – VIII – ХІ клас – 18 учебни седмици  

Ваканции:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.  – Есенна ваканция

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – Коледна ваканция

05.02.2019 г.  – Междусрочна ваканция

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – Пролетна ваканция  за VIIІ – ХІ клас  

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. – Пролетна ваканция  за ХІI клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ             

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ