Учебна 2017-2018 година

Втори срок

График за провеждане на 3ти час по физическа култура и спорт
График за консултации от преподавателите
Часове СИП/ФУЧ
График за провеждане на допълнителен час за водене на уч. документация и консултиране на ученици и родители от класните ръководители

Първи срок

График за провеждане на 3ти час по физическа култура и спорт
График за консултации от преподавателите
Часове СИП/ФУЧ
График за провеждане на допълнителен час за водене на уч. документация и консултиране на ученици и родители от класните ръководители

Учебна 2016-2017 година

Втори срок

График на 2ри час на класния ръководител
График за провеждане на 3ти час по физическа култура и спорт
График за консултации от преподавателите

Първи срок

График за провеждане на СИП
График на 2ри час на класния ръководител
График за провеждане на 3ти час по физическа култура и спорт
График за консултации от преподавателите


Учебна 2015 – 2016 година

Втори срок

График на втори час на класния ръководител
График за провеждане на 3-ти час по физическо възпитание и спорт


Учебна 2014 – 2015 година

Списък на паралелките и класните ръководители

Втори срок

Седмично разписание
График на втори час на класния ръководител

Първи срок

Седмично разписание
График на часовете за консултации по преподаватели
График на втори час на класния ръководител
График за провеждане на СИП
График за провеждане на 3-ти час по физическо възпитание и спорт


Учебна 2013 – 2014 година

Списък на паралелките и класните ръководители

Втори срок

Седмично разписание – втори срок 2013-2014

График на часовете за консултации по преподаватели – втори срок

График на втори час на класния ръководител – втори срок

График за провеждане на СИП – втори срок

График за провеждане на 3-ти час по физическо възпитание и спорт – втори срок


 Първи срок

Седмично разписание – първи срок 2013-2014

График на часовете за консултации по преподаватели – първи срок

График на втори час на класния ръководител – първи срок

График за провеждане на СИП – първи срок

График за провеждане на 3-ти час по физическо възпитание и спорт – първи срок