График учебно време

І. Начало на учебната година – 15.09.2017 г.

ІІ. Първи учебен срок – 15.09.2017 г. – 07.02.2018 г. – 18 учебни седмици

ІІІ. Втори учебен срок:

– 07.02.2018 г. – 29.06.2018 г. – VIII – ХІ клас – 18 учебни седмици

– 07.02.2018 г. – 15.05.2018 г. – ХІІ клас -13 учебни седмици    

ІV. Ваканции:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.  – Есенна ваканция

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – Коледна ваканция

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – Междусрочна ваканция

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – Пролетна ваканция / за VIIІ – ХІ клас  /

V. Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ           

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Начало на втори учебен срок – 04.02.2015 г.

Край на втори учебен срок   

– 15.05.2018 г.  – ХІІ клас  /13 учебни седмици/

– 29.06.2018 г.  –  VIII – ХІ клас /18 учебни седмици/