Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Еразъм+, 2024-2028 Национален СТЕМ център по проект №2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ – УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

Списък на избраните придружаващи учители за включване в мобилност по Програма “Еразъм+”

Критерии за подбор на ученици и учители

Приложение 1 – Обява за ученици

Приложение 1 – Обява за учители

Приложение 2 – Заявление за ученици

Приложение 2 – Заявление за учители