Представителни изяви на клубовете по интереси:

Изобразително изкуство и Дизайн

Ученическа медия


Занимания по тематични области

Приложение към заповед №РД13-799/09.02.2022 г.

Гражданско образование

 1. „ История на българските институции, организации и храмове“, Цветемира Берова, четвъртък, 13:20 – 14:00, 20 кабинет, петък, 13:20 – 14:45, 20 кабинет
 2. „Социална психология“, Красимира Атанасова-Иванова, събота, 11:00 – 13:20 ч. (3ч), 37 кабинет
 3. „Литература/сънища/психоанализа“, Илиян Шехада, събота, 14:00 – 15:30, Teams
 4. „Кокошката или яйцето“, Кристина Ушева, сряда, 11:00 – 13:00, пространството до танцовата зала, при аварийния изход

Дигитална креативност

 1. „Програмиране на С++“, Диди Налбантова, събота, 10:00 – 12:20, 26 кабинет
 2. „Състезателно програмиране със С++“, Кирил Костов, неделя, 10:00 – 12:00, 26 кабинет
 3. „Увод в състезателното програмиране със С++“, Кирил Костов, неделя – 12:00 – 14:00, 26 кабинет
 4. „С Python без джунглата. Основи на езика Python”, Елица Грозданова, неделя, 15:00 – 17:20, Teams

Изкуства и култура

 1. „Изящно изкуство и Дизайн“, Ася Георгиева, петък, 16:00 – 16:40,  , неделя, 16:00 – 16:40, Teams
 2. „Приложно изкуство и Дизайн“, Ася Георгиева, понеделник, 9:00 – 9:40, неделя, 16:50 – 17:30, Teams
 3. „Съхраняване на българските традиции 12. клас“, Цветанка Стефанова, понеделник, 14:55 – 15:35, четвъртък, 13:20 – 14:00, танцовата зала
 4. „Съхраняване на българските традиции 9. и 10. клас“, Цветанка Стефанова, понеделник, 10:20 – 11:00, сряда, 10:20 – 11:00, танцовата зала
 5. „Театрален клуб“, Максим Неделчев, събота, 14:00 – 15:20, танцовата зала

Математика

 1. „Състезателна математика 5.А клас“, Анелия Гочева, петък, 11:40 – 13:00, 22 кабинет
 2. „Състезателна математика 5.Б клас“, Анелия Гочева, сряда, 11:40 – 13:00, 22 кабинет
 3. „Школа по математика 12Б“, Георги Симидчиев, събота, 14:45 – 16:45, 34 кабинет
 4. „Школа по математика“, Ева Димитрова, четвъртък, 13:30 – 15:00, танцовата зала
 5. „Школа по математика 12. клас“, Ева Димитрова, четвъртък, 15:00 – 16:30, танцовата зала
 6. „Школа по математика 8. клас“, Симона Кръстева, сряда, 9:00 – 10:20, Teams
 7. „Състезателна математика за 11.клас“, Филип Ташев, четвъртък, 13:20 – 15:20, 40 кабинет
 8. „Задачи от математически състезания за 10.клас“, Атанас Сталев, вторник, 11:45 – 13:05, 22 кабинет
 9. „Задачи от математически състезания за 10.клас“, Станислав Димитров, четвъртък, 11:30 – 13:10, 1кабинет
 10. „Състезателна математика за 9.клас“, Яна Асеновска, събота, 9:30 – 11:50, 44 кабинет
 11. „Олимпийска математика“, Васил Василев, петък, 9:30- 11:30, Teams
 12. „Математика за олимпийци“, Васил Василев, понеделник, 9:30 – 11:30, Teams
 13. „ Състезателна математика “, Руслан Капелев, четвъртък, 15:00 – 16:30, Teams

Природни науки

 1. „ Йони, атоми и молекули на химичните вещества са кули…“, Нели Дянкова, сряда, 13:45 – 15:05, 43 кабинет
 2. „Млади физици“, Трифон Ефтов, събота, 10:00 – 12:20, 33 кабинет
 3. „Астрономия и космически изследвания“, Венцислав Кръстев, вторник, 10:55 – 12:15, 32 кабинет
 4. „Приложна физика“, Жана Кюркчиева, петък, 13:30 – 15:30, 30 кабинет

Технологии

 1. „Новите поети“, Маргарита Бурмова, неделя, 10:00 – 11:30, 39 кабинет
 2. „Хастарът на литературата“, Борис Илиев, събота, 10 – 11:30, 48 кабинет

Списък на групите за учебната 2021/2022

Гражданско образование

„ История на българските институции, организации и храмове“, подобласт: институционални знания и култура, Цветемира Берова

„Социална психология“, подобласт: психология на общуването, Красимира Атанасова-Иванова

„Литература/сънища/психоанализа“, подобласт: психология на общуването, Илиян Шехада

„Кокошката или яйцето“, подобласт: интеркултурна комуникация, Кристина Ушева

Дигитална креативност

„Програмиране на С++“, подобласт: програмиране и роботика, Диди Налбантова

„Състезателно програмиране с С++“, подобласт: програмиране и роботика, Кирил Костов

„Увод в състезателното програмиране с С++“, подобласт: програмиране и роботика, Кирил Костов

„С Python без джунглата. Основи на езика Python”, подобласт: програмиране и роботика, Елица Грозданова

Изкуства и култура

„Изящно изкуство и Дизайн“, подобласт: изящно изкуство и дизайн, Ася Георгиева

„Приложно изкуство и Дизайн“, подобласт: приложно изкуство и дизайн, Ася Георгиева

„Съхраняване на българските традиции 12. клас“, подобласт: танцови и сценични изкуства, Цветанка Стефанова

„Съхраняване на българските традиции 9. и 10. клас“, подобласт: танцови и сценични изкуства, Цветанка Стефанова

Математика

„Състезателна математика 5.А клас“, подобласт: приложна математика, Анелия Гочева

„Състезателна математика 5.Б клас“, подобласт: приложна математика, Анелия Гочева

„Школа по математика“, подобласт: математическо моделиране, Георги Симидчиев

„Школа по математика“, подобласт: математическо моделиране, Ева Димитрова

„Школа по математика“, подобласт: приложна математика, Ева Димитрова

„Школа по математика 8. клас“, подобласт: приложна математика, Симона Кръстева

„Състезателна математика за 11.клас“, подобласт: приложна математика, Филип Ташев

„Задачи от математически състезания за 10.клас“, подобласт: приложна математика, Атанас Сталев

„Задачи от математически състезания за 10.клас“, подобласт: приложна математика, Станислав Димитров

„Състезателна математика за 9.клас“, подобласт: приложна математика, Яна Асеновска

„Олимпийска математика“, подобласт: приложна математика, Васил Василев

„Математика за олимпийци“, подобласт: приложна математика, Васил Василев

Природни науки

„ Йони, атоми и молекули на химичните вещества са кули…“, подобласт: физически, химически и науки за земята, Нели Дянкова

„Млади физици“, подобласт: физически, химически и науки за земята, Трифон Ефтов

„Астрономия и космически изследвания“, подобласт: физически, химически и науки за земята, Венцислав Кръстев

„Приложна физика“, подобласт: физически, химически и науки за земята, Жана Кюркчиева

Технологии

„Новите поети“, подобласт: хуманитарни познания, Маргарита Бурмова

„Хастарът на литературата“, подобласт: хуманитарни познания, Борис Илиев