Представителни изяви на клубовете по интереси:

Изобразително изкуство и Дизайн

Ученическа медия


Занимания по тематични области

Тематична област: изкуства и култура – 6

 • Клуб „Изобразително изкуство и дизайн“ (изящно изкуство и дизайн) – понеделник, вторник, сряда, четвъртък, от 13:30 до 14:10 в 20 кабинет.
 • Клуб „Изобразително изкуство и дизайн (приложно изкуство и дизайн) – понеделник, от 11:45 до 13:10 в 47 кабинет/20 кабинет .
 • Клуб „Съхраняване на българските традиции“, (8-10 клас), сряда, от 13:30 до 14:50, танцовата зала.
 • Клуб „Съхраняване на българските традиции“, (11-12 клас), сряда, от 12:00 до 13:20, танцовата зала.
 • Клуб „Музикални срещи“, понеделник от 13.30 до 15:00  в танцовата зала  или в Тиймс от 15:00 до 16:30.
 • Клуб „Театър и кино“, четвъртък, от 13:30 до 15:00, танцовата зала.

Тематична област: природни науки – 6

 • Клуб „Астрономия и космически изследвания“, събота, от 12:00 до 13:30, 34 кабинет.
 • Клуб „Генетика и технологии“, събота, от 14:00 до 15:30, 22 кабинет.
 • Клуб „Класическа физика в примери и задачи“, петък, от 11:50 до 13:10, 30 кабинет.
 • Клуб „Звездомер“, събота, от 16:00 до 17:30, Teams.
 • Клуб „В света на въглерода“, вторник, от 13:30 до 14:55, 42 кабинет.
 • Клуб „Любознателна химия и решаване на задачи“, събота, от 14:00 до 15:30, Teams .

Тематична област: гражданско образование – 3

 • Клуб „Психологически профил“, събота, от 12:00 до 14:20, 22 кабинет.
 • Клуб по дебати „Кокошката или яйцето“, сряда, от 12:00 до 13:20, 30 кабинет.
 • Клуб „Бръснарницата на Ван Гог“, понеделник, от 11:45 до 13:10, 32 кабинет.

Тематична област: математика – 6

 • Клуб: „Диференциално и интегрално смятане на функция на една променлива“, неделя, от 11:00 до 13:00 , 11 кабинет.
 • Клуб: „Избрани глави от математическия анализ, аналитичната и диференциалната геометрия“, четвъртък, от 11:50 до 13:20, 30 кабинет.
 • Клуб „Школа по математика 12. клас“, (Кьосева), петък, от 10:00 до 11:30, Microsoft Teams.
 • Клуб „Школа по математика 12. клас“, (Стоилова), петък, от 11:45 до 13:10, 1 кабинет.
 • Клуб „Задачи от математически състезания за 9. клас“, четвъртък, от 13:30 до 15:00, 1 кабинет.
 • Клуб „Състезателна математика“, понеделник, от 16:30 до 18:30, Microsoft Teams.

Тематична област: технологии – 1

 •  Клуб „Английски чрез футбол“, сряда от 13:30 до 15: 00,  двор/ фитнес зала.

Тематична област: спорт – 3

 • Клуб „Тенис на маса”, понеделник, четвъртък, от 12:00 до 13:20, двор.
 • Клуб „Хандбал“, понеделник, четвъртък,  от 13:15 до 14:35 часа, двор/фитнес зала.
 • Клуб „Волейбол за ценители“, вторник, четвъртък, от 19:20 до 20:40, физкултурен салон.

Тематична област: дигитална креативност – 5

 • Клуб: „Програмиране с MATLAB“, петък, от 11:50 до 13:20, 24 кабинет.
 • Клуб „Дигитален клуб 101“, събота, от 14:00 до 16:00, 24 кабинет.
 • Клуб „Състезателна информатика за 8. клас“, събота, от 12:00 до 14:00, 24 кабинет.
 • Клуб „Ученическа цифрова медия“, понеделник от 19:30, неделя от 16:00, Народен театър „Иван Вазов“.
 • Клуб „Документален филм за НПМГ“, събота, от 11:00 до 13:30, 38 кабинет.