Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Защо НПМГ

Защо НПМГ….

Защото:

НПМГ е  една традиция, с опита на миналото, силата на настоящето и вярата в бъдещето.

 

НПМГ като

Всеотдайност
Приемственост
Достойнство
И чест