Заявление за промяна на оценка []

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) […]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За вас, зрелостници от випуск 2020 година

Вие, учениците от XII клас на уч. 2019/ 2020 г. ТРЯБВА да се запознаете с правата и задълженията си по:

– НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

– НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. ( изменена от  15.09.2009 г.) за системата за оценяване

График по дейности и дати:

/ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020г. /

Дейност Срок
1 Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2020г. 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г.
Отг. кл. р-ли
2 Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
* п.с Учениците имат право едноктатно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
3 Приключване на втория учебен срок 14.05.2020 г.
4 Изпити за промяна на годишна оценка по график 15.05.2020 г. – 18.05.2020 г.
5 Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2020 г.
6 Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИ до 18.05.2020 г.
7 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен) 20.05.2020 г., начало 8:00 ч.
2. ДЗИ по избор (задължителен) 22.05.2020 г., начало 8:00 ч.
3. ДЗИ по желание на ученика 26 – 29 .05.2020 г.
* съгл. Заповед № РД    ………….. на министъра на образованието и науката
8 Оценяване на изпитните работи 23.05.2020 г. – 08.06.2020 г.
9 Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпити до 12.06.2020 г.
10 Връчване на дипломи за средно образование в Аулата на СУ “Св. Кл. Охридски“ до 22.06.2020 г.

Допълнителна информация

1. Зрелостниците могат да избират за ДЗИ измежду предметите:

география и икономика;
биология и здравно образование;
философски цикъл;
история и цивилизация;
физика и астрономия;
математика;
химия и опазване на околната среда;
английски език;
немски език;
испански език;
руски език;

2. Оценките от ДЗИ за окончателни и не подлежат на промяна