Щастливи сме да съобщим, че в резултат на няколкогодишен труд от страна на екипа на НПМГ и особено на директора г-н Ивайло Ушагелов и ЗДАСД г-жа Галина Иванова училището е с ДВА одобрени за финансиране проекта на МОН за ново строителство:

  1. Изграждане на нов учебен корпус от южната страна, перпендикулярно на основната сграда и успоредно на административния корпус. Корпусът ще бъде на 4 етажа, с 24 класни стаи.  На приземния и на първия етаж ще бъдат кабинетите по информатика/ИТ и STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации.
  2. Пристрояване на нов физкултурен салон и многофункционална зала с 300 места от северната страна на основната сграда, огледално на новия учебен корпус.

Срокът за приключване на проектите е декември 2027 г. След въвеждане в експлоатация на двете сгради всички ученици ще се обучават в една смяна.