Развитието на гимназията може да бъде представено с по-важните събития и години в историята й:

  • Септември 1964г. – По инициатива на Математическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към 8 Средно политехническо училище – София се открива първата математическа паралелка в страната. Подготовката на учебните планове и обучението по математика се възлага на преподавателите от Математическия факултет на СУ.
  • 1966г. – За първи път е подписан статут на математическите паралелки, според който учениците с оценка над 5.00 биват приемани в Математическия факултет на СУ.
  • Септември 1968г. – От тази дата математическите паралелки се обособяват в самостоятелна гимназия със засилено изучаване на математика.
  • 1974г. – Открива се паралелка със засилено изучаване на физика към Физическия факултет на СУ.
  • 1976г. – Открива се паралелка със засилено изучаване на химия към Химическия факултет на СУ.
  • 1977г. – Открива се паралелка със засилено изучаване на биология към Биологическия факултет на СУ.
  • 1983г. – Започва ново преустройство на образователната система в България.  Тогава се откриват две нови паралелки – профили Биотехнологии и Науки за земята.
  • 1992г. – С учебните планове на базата на съществуващите вече паралелки се оформят профилите: „Математика и информатика“ (2 паралелки), „Физика“ (1 паралелка), „Химия“ (1 паралелка), „Биология и биотехнологии“  (2 паралелки) и „Науки за земята“ (1 паралелка).
  • 1993г. – За пръв път  по инициатива на Ректора на Софийския университет се изготвят Основни положения за съвместната работа на Софийския университет и Националната природо-математическа гимназия като асоциирано методическо звено.
  • 1994г. – С решение на Академичния съвет на СУ „Климент Охридски“ НПМГ е призната за Природо-математически лицей на Софийския университет.

ПОГЛЕД КЪМ 50- ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА НАШАТА ГИМНАЗИЯ 

НАШИЯТ ПАТРОН  ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ – ПРИМЕР И ВДЪХНОВЕНИЕ

ЛЮБОМИР  ЧАКАЛОВ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА