Уважаеми родители/ настойници на бъдещите ученици, които ще изберат НПМГ за  учебната 2018/ 2019г, скъпи бъдещи осмокласници !

При кандидатстване в НПМГ за уч. 2018/ 2019г. има нов момент в сравнение с кампания 2017/2018г.

 

ВАЖНО!!!

Всички бъдещи ученици, които проявяват интерес в областта на природните науки ( ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА И ГЕОГРАФИЯ) освен в традиционните олимпиади ( общински – областен – национален кръг) по учебните предмети: Химия и ООС , Биология и ЗО, Физика и астрономия, География и икономика , ще могат да вземат участие и в Националното  модулно състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“, вкл. в Календара на МОН, което ще се проведе на 09.06.2018г с възможността да изберат броя на модулите( общо 4 в един ден – 09.06.2018г.) , на които да се явят. Подробности за мястото и часа на провеждане на състезанието ще се публикуват  по- късно на сайта на НПМГ.

I. Елементи на балообразуването с точки от 0 до 100 :

1. Национално външно оценяване(НВО) – 100 точки
-по МАТЕМАТИКА
-по БЕЛ

2. Олимпиади – областен и/или национален кръг – 100 точки
-Физика и астрономия
-География и икономика
-Биология и здравно образование
-Химия и опазване на околната среда

Национални състезания, вкл. в Календара на МОН:
– Национално състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“ с 4 модули : „химия “ , „биология “ , „физика “ , „география “
– Пролетно състезание по физика
3. Два предмета от Свидетелството за основно образование – 2x 50точки= 100точки

II. Формула при балообразуването (максимален резултат- 500точки):

1. за профил „софтуерни и хардуерни науки“, паралелка Информатика и ИТ с АЕ
100т. НВО(БЕЛ)+ 3x 100т. НВО(МАТЕМАТИКА)+ 2x 50т= 500т.

2. за профил „математически“, паралелки Математика и информатика с АЕ/НЕ
100т. НВО(БЕЛ)+ 3x 100т. НВО(МАТЕМАТИКА)+ 2x 50т= 500т.

3. за профил „математически“, паралелка Математика и физика с АЕ
100т. НВО(БЕЛ)+ 100т. НВО(МАТЕМАТИКА)+ 2x 100т. Олимпиади/състезания+ 2x 50т.= 500т.

4. за профил „природни науки“, паралелки Биология и химия с АЕ , Химия и физика с НЕ
100т. НВО(БЕЛ)+ 100т. НВО(МАТЕМАТИКА)+ 2x 100т. Олимпиади/състезания+ 2x 50т.= 500т.

5. за профил „икономическо развитие“, паралелка География с АЕ
100т. НВО(БЕЛ)+ 100т. НВО(МАТЕМАТИКА)+ 2x 100т. Олимпиади/състезания+ 2x 50т= 500т.

!!! При балообразуването се ползва най- високият резултатът в количествено отношение в случай, че ученикът се е явил на повече от една олимпиада/ състезание.

На вниманието на седмокласниците и техните родители/ настойници,
Олимпиадите/ състезанията/ модулите и предметите, който ще се включват в балообразуването по профили/ паралелки в НПМГ ще се обявят по- късно…

Следете за подробности на сайта на НПМГ, в рубрика „ За вас, бъдещи осмокласници“ ….