За да се регистрирате за участие в Националното Състезание по Природни Науки и География „Акад. Л. Чакалов“ натиснете тук: https://nclc.npmg.org
НПМГ провежда курсове за бъдещи осмокласници. За повече информация натиснете тук.

Уважаеми родители/ настойници на бъдещите ученици, които ще изберат НПМГ за  учебната 2018/ 2019г, скъпи бъдещи осмокласници !

При кандидатстване в НПМГ за уч. 2018/ 2019г. има нов момент в сравнение с кампания 2017/2018г.

 

ВАЖНО!!!

Всички бъдещи ученици, които проявяват интерес в областта на природните науки ( ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА И ГЕОГРАФИЯ) освен в традиционните олимпиади ( общински – областен – национален кръг) по учебните предмети: Химия и ООС , Биология и ЗО, Физика, География и икономика , ще могат да вземат участие и в Националното  модулно състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“, вкл. в Календара на МОН, което ще се проведе на 09.06.2018г с възможността да изберат броя на модулите( общо 4 в един ден – 09.06.2018г.) , на които да се явят. .

Елементи на балообразуването с точки от 0 до 100 :
1. Национално външно оценяване(НВО) – 100 точки
-по МАТЕМАТИКА
-по БЕЛ

2. Олимпиади – областен / национален кръг – 100 точки
-Физика
-География и икономика
-Биология и здравно образование
-Химия и опазване на околната среда

Национални състезания, вкл. в Календара на МОН:
– Национално състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“ с 4 модули : „Талантлив химик “ , „Талантлив биолог “ , „Талантлив физик “ , „Талантлив географ “
– Пролетно състезание по физика
3. Два предмета от Свидетелството за основно образование – 2x 50точки= 100точки

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализираните училища за уч. 2018/ 2019г. след завършено основно образование съгл. заповед № РД 09- 4135 / 29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката. (НАТИСНИ ТУК)

График на дейностите и работно време на комисията по приемането на ученици в НПМГ за уч. 2018/ 2019г. след завършено основно образование съгл. заповед № 683 / 03.04.2018г. на директора на НПМГ (НАТИСНИ ТУК)

Необходими документи при записване:

  • заявление до директора- попълва се на място, в НПМГ
  • оригинал на свидетелство на основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО
  • оригинална служебна бележка с резултатите от:
    – НВО по български език и литература
    – математика
    – олимпиади/ състезания от Нац. календар на МОН
Ученици, които не са се явили на олимпиада (областен или национален кръг) и/или Националното модулно състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“, вкл. в Календара на МОН (09.06.2018г) ще участват в класирането и в балообразуването за профили „Природни науки“ и „Икономическо развитие“ с максимален резултат от 300 точки. Ученици, които са се явили и са получили точки на две или повече олимпиади/състезания, вкл. в календара на МОН за уч. 2017/ 2018г. ще участват в класиранията по формулата при балообразуването с по-благоприятния за тях резултат т.е. в интерес на ученика.
БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПРОФИЛ/ ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 год.

Профил: НВО БЕЛ НВО МАТ Олимпиади/ състезания, вкл. в календара на МОН Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план 7 клас Профилиращи предмети
500 точки 100 точки 100 точки 2x 100 точки=
200точки
I предмет – 50т.
II предмет – 50т.=
100 точки
1, 2, 3 и/или 4
I. Профил: Математически
1. Математика и Информатика

с Английски език – интензивно изучаване
1
х
100
3
х
100
- БЕЛ - 50 т.
Математика – 50 т.
1. Математика
2. Информатика
3. Английски език
2. Математика и Информатика

с Немски език – интензивно изучаване
1
х
100
3
х
100
- БЕЛ - 50 т.
Математика – 50 т.
1. Математика
2. Информатика
3. Немски език
3. Физика и Математика

с Английски език – интензивно изучаване
1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: Талантлив физик

Олимпиада по физика (областен /национален кръг)

Пролетно състезание по физика
Физика – 50 т.
Математика – 50 т.
1. Физика
2. Математика
3. Информатика
II. Профил: Софтуерни и хардуерни науки
1. Софтуерни и хардуерни науки

с Английски език – интензивно изучаване
1
х
100
3
х
100
- Математика – 50 т.
Информационни технологии – 50 т.
1. Информатика
2. Информационни технологии
3. Математика
III. Профил: Икономическо развитие
1. Икономическо развитие

География с Английски език – разширено изучаване
1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: Талантлив географ

Олимпиада по география и ик-ка (областен /национален кръг)
География и икономика -50 т.
История и цивилизация -50т.
1. География и икономика
2. Английски език
3. История и цивилизация
IV. Профил: Природни науки
1. Биология и химия

с Английски език – разширено изучаване
1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: Талантлив биолог

Олимпиада по биология и здр. образ. (областен /национален кръг)
Биология -50 т.
Математика - 50 т.
1. Биология и здравно образование
2. Химия и ООС
3. Английски език
2. Биология и химия

с Английски език – разширено изучаване
1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: Талантлив биология

Олимпиада по биология и здр. образ. (областен /национален кръг)
Биология -50 т.
Математика - 50 т.
1. Биология и здравно образование
2. Химия и ООС
3. Математика
3. Химия и Биология

с Английски език – разширено изучаване
1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: Талантлив химик

Олимпиада по химия и ООС (областен /национален кръг)
Химия и ООС - 50т.
Математика -50 т.
1. Химия и ООС
2. Биология и здравно образование
3. Английски език
4. Математика
4. Химия и Физика

с Немски език – разширено изучаване
1
х
100
1
х
100
Национално състезание по природни науки“ Акад. Л. Чакалов“ модул: Талантлив химик и/или Талантлив физик

Олимпиада по физика (областен /национален кръг)

Олимпиада по химия и ООС (областен /национален кръг)

Пролетно състезание по физика
Химия и ООС - 50т.
Физика – 50т.
1. Химия и ООС
2. Физика
3. Биология и здравно образование
4. Немски език

Следете за подробности на сайта на НПМГ, в рубрика „ За вас, бъдещи осмокласници“ ….