Уважаеми родители/ настойници на бъдещите ученици, които ще изберат НПМГ за  учебната 2018/ 2019г, скъпи бъдещи осмокласници !

При кандидатстване в НПМГ за уч. 2018/ 2019г. има нов момент в сравнение с кампания 2017/2018г.

 

ВАЖНО!!!

Всички бъдещи ученици, които проявяват интерес в областта на природните науки ( ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА И ГЕОГРАФИЯ) освен в традиционните олимпиади ( общински – областен – национален кръг) по учебните предмети: Химия и ООС , Биология и ЗО, Физика и астрономия, География и икономика , ще могат да вземат участие и в Националното  модулно състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“, вкл. в Календара на МОН, което ще се проведе на 09.06.2018г с възможността да изберат броя на модулите( общо 4 в един ден – 09.06.2018г.) , на които да се явят. Подробности за мястото и часа на провеждане на състезанието ще се публикуват  по- късно на сайта на НПМГ.

 

Максимален резултат при балообразуването за всяка паралелка/профил

500 точки

Заб. При липса на положителен резултат (неявяване) от олимпиади ( областен и/ или национален кръг) и състезания, вкл. в Календара на МОН за уч. 2017/ 2018г., максималния резултат на ученикът/ чката в балообразуването при кандидатстване за профил „Природни науки“ и „ Икономическо развитие“ в НПМГ за уч. 2018/ 2019г. ще бъде

300 точки

 

НВО – Национално външно оценяване –максимален брой –200 точки

БЕЛ (Български език и литература) –100 точки

Математика –100 точки

 

Олимпиади – областен и/или национален кръг и/или състезания, вкл. в календара на МОН ( по желание на ученика) с удвояване на резултата  – максимален бр. точки – 200 точки

Национално състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“ – 100 точки

Физика и астрономия – 100 точки

Пролетно състезание по физика и астрономия- 100 точки

География и икономика- 100 точки

Биология и здравно образование (ЗО)- 100 точки

Химия и опазване на околната среда (ООС)- 100 точки

Два избираеми предмета от Свидетелството за завършен VIII клас ( подробности за предметите, вкл. в балообразуването по профили/ паралелки в НПМГ по- късно) – 2 х 50 точки = 100 точки

В случай, че ученикът се е явил и  има положителен резултат от олимпиада( състезание) и от Националното състезание по природни науки „ Акад. Л. Чакалов“,  при балообразуването се ползва резултата, по – благоприятен в количествено отношение за ученика т.е в интерес на детето.

 

Следете за подробности на сайта на НПМГ, в рубрика „ За вас, бъдещи осмокласници“ ….