За регистрация и подробна информация за Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ щракнете ТУК


Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“


Държавен план-прием в неспециализираните училище на територията на област София-град за учебната 2019/2020 г. по училища и паралелки, утвърден със Заповед РД01-166/09.04.2019 г. от Началника на РУО София-град!

Повече информация тук [] и тук []!

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

График за дейностите по приема на ученици след завършено основно образование в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ и времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си, може да видите тук []

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Всички седмокласници, които ще кандидатстват в НПМГ „Академик Л. Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на олимпиада по Биология и здравно образование, Физика, Химия и опазване на околната среда, География и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ на 8.06.2019 г.

Регламент на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук []

ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Забележка:

При балообразуването в зависимост от профила влизат следните компоненти:

• НВО математика – максимален брой точки 100

• НВО БЕЛ – максимален брой точки 100

• Оценките от свидетелството за основно образование, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците – чл.9, ал.10 от Наредба №11 на МОН

• Брой точки, приравнен до 100, от Олимпиада по Биология и здравно образование, Физика, Химия и опазване на околната среда, География и икономика – областен кръг или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“

Балообразуване по профили: []