Биология за 7-ми клас

Ръководител: Таня Димитрова
Начало: 01.04.2019г.
Период на провеждане:
Първи модул – 01.04.2019г.05.04.2019г. (през пролетната ваканция)
Втори модул – 01.06.2019г.05.06.2019г.

Курсът е организиран в НПМГ, в два модула по 25 учебни часа и включва базова подготовка за учебния материал за 7ми клас и подготовка за Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Биология – 09.06.2018г., участващо в балообразуването с удвоен брой точки за профил „Природни науки“ – паралелки „Биология“ и „Биология и химия“.

Планирано е занятията да се провеждат всеки ден от 9:00 до 13:00 (5 учебни часа) в 44-ти кабинет на НПМГ (I модул: 01-05.04.2019, II модул: 01-05.06.2019).

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението то тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител. Заявленията се подават на място (в канцеларията на НПМГ) или онлайн на имейл адрес tvdimitrova@yahoo.com.

За информация: 0886-322-522, tvdimitrova@yahoo.com, Таня Димитрова

Цена: 150 лв. / модул.

Таксaта за I-ви и II-ри модули се внася по банкова сметка:
IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.