Биология за 7-ми клас

Ръководител: Валентин Дойнов
Начало: 07.10.2018г.

Курсът е организиран в НПМГ, в два модула по 35 учебни часа и включва базова подготовка за учебния материал за 7ми клас и подготовка за Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Биология, участващо в балообразуването с удвоен брой точки за профил „Природни науки“ – паралелки „Биология“ и „Биология и химия“.

Планирано е занятията да се провеждат в неделя от 8:30 до 11:45 (4 учебни часа) в 45-ти кабинет на НПМГ.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението то тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител. Заявленията се подават на място (в канцеларията на НПМГ) или онлайн на имейл адрес valdoinov@gmail.com.

За информация: 0887-253-388, Валентин Дойнов

Цена: 210 лв. / модул. (внасяне на такси през месец септември!)

Таксaта за I-ви и II-ри модули се внася по банкова сметка:
IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.