Български език и литература за 7-ми клас

Ръководител: Филка Маринова, Румяна Шуманска
Период: м. февруари 2018г.м. май 2018г.

Курсът е организиран в НПМГ и включва подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии след завършен 7ми клас.

Планирано е занятията да се провеждат в неделя от 9:30 до 12:30 (4 учебни часа) в 49-ти кабинет на НПМГ.

За да посещавате курса е необходимо да се запишете на:
телефон: 0884-604-958, e-mail: f_marinova@abv.bg
телефон: 0882-005-153, e-mail: rshumanska130@yahoo.com
Посочвайте трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител!

Цена: 360 лв.

Таксaта за I-ви и II-ри модули се внася по банкова сметка:
IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.