Физика за 7-ми клас

Ръководител: Красимира Перфанова
Начало: 04.03.2018г.

Курсът е организиран в НПМГ, в два модула по 25 учебни часа и включва базова подготовка за учебния материал за 7ми клас и подготовка за Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Физика – 09.06.2018г, участващи в балообразуването с удвоен брой точки за профил „Природни науки“ – паралелка „Химия и физика“, профил „Математически“ – паралелка „Физика и Математика“.

Планирано е занятията да се провеждат в събота/неделя от 8:30 до 12:30 (5 учебни часа) в 32 кабинет на НПМГ.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението то тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител. Заявленията се подават на място (в канцеларията на НПМГ) или онлайн на имейл адрес miradp94@abv.bg.

За информация: 0887-988-541, Красимира Перфанова

Цена: 150 лв. / модул.

Таксaта за I-ви и II-ри модули се внася по банкова сметка:
IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.