Химия и ООС за 7-ми клас

Ръководител: Невена Върбанова
Начало: 04.03.2018г.

Курсът е организиран в НПМГ, в два модула по 25 учебни часа и включва базова подготовка за учебния материал за 7ми клас и подготовка за Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Химия – 09.06.2018г, участващо в балообразуването с удвоен брой точки за профил „Природни науки“ – паралелки „Химия“ и „Химия и физика“.

Планирано е занятията да се провеждат в събота/неделя от 8:30 до 12:30 (5 учебни часа) в 42 кабинет на НПМГ.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението то тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител. Заявленията се подават на място (в канцеларията на НПМГ) или онлайн на имейл адрес nevena_n1@abv.bg.

За информация: 0898-899-937, Невена Върбанова

Цена: 150 лв. / модул.

Таксaта за I-ви и II-ри модули се внася по банкова сметка:
IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.