Новаторство


НПМГ съчетава в себе си духа на традицията с иновативните практики на преподаване и организация на учебния процес в модерното и съвременното училище.

Постижения

Високите резултати и завоювани отличия от национални и международни форуми, състезания и олимпиади винаги са били гаранция за качество и стил в образованието на младите хора, избрали НПМГ.

Мотивация

Допълнителна възможност за прием в НПМГ, въз основа на резултатите от олимпиади и състезания в 7 клас, мотивира учениците за по-активно участие в тях и позволява един по-качествен подбор на бъдещите възпитаници на гимназията.

Градивност

Тясното сътрудничество на гимназията с преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ надгражда знанията и уменията на учениците на НПМГ, провокирайки интересите им в областите на математиката, природните науки и сферата на информационните технологии, позволявайки им да бъдат едни от най-добрите в България и по света.


Нека заедно:

  • Да гледаме заедно в една посока – ние, преподавателите да дадем полезно, необходимо и достатъчно практическо познание на бъдещите професионалисти.
  • Да сме в крак с времето – ние, преподавателите с подкрепата на родителите и активното участие на учениците да предлагаме, въвеждаме и използваме иновативни подходи в работата си с цел по-високо ниво на подготовка и представяне.
  • Да развиваме себе си като хора и професионалисти, за да сме пример за учениците, а те от своя страна – да станат по-добри от учителите си.
  • Да се вслушваме в препоръките, но и да отстояваме правилните професионални и морални ориентири в обучението и комуникациите ни.
  • Да разбираме и усещаме пулса на времето, за да търсим и създаваме устойчиви контакти с учебни и научни организации – и с млади и иновативни, и с доказан във времето опит.
  • Да бъдем търсеното и стабилно „гнездо на таланти“ за 7-класниците и техните родители.
  • Да бъдем доказаната с високо ниво на получените знания национална природо-математическа гимназия, за чийто ученици известните и доказани университети отварят широко врати.
  • Да даваме крила и сигурност на нашите възпитаници.
  • Да планираме умно развитието от днес, за да станат реалност перспективите ни утре.