Уважаеми родители и ученици,

Служебните бележки за Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ ще получите на мейлите си (с които сте се регистрирали) на 5.06.2019 г. – сряда. 

Моля, проверявайте и спама!!!

Екипът на състезанието


На 08.06.2019 г. в гр. София ще се проведе Второто Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2018/ 2019 година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул Времетраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“ От 08:00 до 10:00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“ От 10:30 до 12:30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“ От 13:30 до 15:30 часа
Модул 4 – „Талантлив географ“ От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2018/ 2019 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

            Част І.: 15 задачи с избираем отговор;

            Част ІІ.: 7 задачи със свободен отговор;

 Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

При подаване на заявка за участие в състезанието родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително попълва декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни;
  2. снимки и видео с негово участие за целите и популяризиране на събитието.

Основни акценти при провеждане на състезателната част Националното състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“:

  • Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“;
  • Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти;
  • Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и служебна бележка, генерирана след приключване на периода за регистрация 31.05.2019 г, която ще получите на мейлите, с които сте се регистрирали.

Декларация за съгласие може да свалите от тук []!

Регламент на състезанието []!

Програма за състезанието []!

За участие в състезанието, регистрация може да се направи от родител тук [РЕГИСТРАЦИЯ]!

Регистрацията приключи!

Пожелаваме успех на всички участници!