На 1.07.2020 г. от 10:00 часа до 12:00 часа в 20 кабинет може да дойдете и да си видите писмените работи от Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас.


Резултатите от Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас може да видите тук:

Модул Талантлив биолог – сортирани [по резултат] [по входящ номер]

Модул Талантлив физик – сортирани [по резултат] [по входящ номер]

Модул Талантлив химик – сортирани [по резултат] [по входящ номер]

Модул Талантлив географ – сортирани [по резултат] [по входящ номер]


ВАЖНО!!!

Служебните бележки за явяване на Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас ще може да изтеглите от системата на състезанието от 25.06.2020 г.

Вход в системата на състезанието [тук]


На 28.06.2020 г. в гр. София ще се проведе Третото Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас .

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2019/2020 година се обучават в VІІ клас.

Националното състезание се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график с начало 8:00 часа. Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност 120 (сто и двадесет) минути.

              Модул                                                Времетраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“            от 08:00 до 10:00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“             от 10:30 до 12:30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“             от 13:30 до 15:30 часа
Модул 4 – „Талантлив географ“          от 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика, съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента.

За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

            Част І.: 15 задачи с избираем отговор;

            Част ІІ.: 7 задачи със свободен отговор;

Основни акценти при провеждане на състезателната част Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас :

  • Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“;
  • Писмените работи са анонимни;
  • По време на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с основни математически функции и чертожни инструменти.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и служебна бележка, генерирана след приключване на периода за регистрация 22.06.2020 г. от системата.

Регламент на Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас [тук]

За участие в състезанието, регистрация може да се направи от родител/настойник/попечител на ученика [РЕГИСТРАЦИЯ]!

Регистрацията приключи!

Пожелаваме успех на всички участници!