ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 05.02.2020 Г.

На основание заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 5 февруари 2020 г. с начало 9:00 ч.

Разпределение на ученици по кабинети в НПМГ:  7 клас

Учениците да се явят не по-късно от 08:15 ч. в сградата на НПМГ. Всички участници да носят документ за самоличност, който съдържа снимка и информация за учебно заведение – лична ученическа карта или бележник, химикал, пишещ синьо и комплект чертожни инструменти.

Намалени часове на 7.02.2020 г. – педагогически съвет

На 07.02.2020 г . (петък) във връзка с провеждане на педагогически съвет, учебните часове и дейностите за първа и втора смяна да се проведат с намалена продължителност, както следва:

Първа смяна Втора смяна
7:30 – 8:00 14:00 – 14:30
8:10 – 8:40 14:40 – 15:10
8:50 – 9:20 15:20 – 15:50
9:40 – 10:10     5 мин. междучасие 16:10 -16:40       5 мин, междучасие
10:15 – 10:45    5 мин. междучасие 16:45 – 17:15      5 мин, междучасие
10:50 – 11:20    5 мин. междучасие 17:20 – 17:50      5 мин, междучасие
11:25 – 11:55 17:55 – 18:25

Заповед на директора на НПМГ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед № РД 09-155/24.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУ 01-1996/24.01.2020 г. на Началника на РУО София-град Ви уведомяваме за следното:

  1. Дните от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г. (включително) са определени за неучебни.
  2. 05.02.2020 г. е междусрочна ваканция.
  3. Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.  както следва:
    • учениците от VIII г, д, е, ж, з ; XI а, б, в, г, д, е, ж, з, и ; XII а, б, в, г, д, е, ж, з, и са I смяна
    • учениците от VIII а, б, в, и ; IX а, б, в, г, д, е, ж, з, и ; X а, б, в, г, д, е, ж, з, и са II смяна
  1. Олимпиади, състезания и извънкласни форми не се отменят.
  2. Седмичното разписание за II учебен срок ще бъде качено на сайта на НПМГ до 31.01. 2020 г.

От Ръководството на НПМГ

Справяне със стресови ситуации по здрав начин

На 25.01.2020 от 10.30 в залата за танци НПМГ ще се проведе среща на Работната група на родители, учители, ученици и приятели на НПМГ.

По време на уъркшопа ще има лекционна част и упражнения свързани с уменията от емоционалната интелигентност, които помагат за регулиране на емоциите в стресови ситуации. Ще отговорим на въпросите: Кога стресът се превръща във вредната му форма – дистрес, а страхът преминава в хронична форма или в най-интензивния му вариант – паниката? Кои нагласи засилват усещането за стрес и кои ни помагат да го преодолеем и да намерим възможно най-доброто решение? Кои възприятни позиции помагат за регулиране на емоциите и за по-обективна преценка? Как да повишим вярата в себе си? Как да се подготвим психически преди изпит, труден разговор или друг вид предизвикателство? Упражнения за изграждане на здравите нагласи и дискусия с примери за справяне със стресови ситуации.

За участие, моля регистрирайте се чрез следната форма:

[Форма за регистрация]

Очакваме Ви!