Първа награда – Училищен институт към БАН

Седмата ученическа научна сесия на Училищния институт към БАН се проведе в периода 10 – 12 ноември 2020 г. До участие бяха допуснати 68 ученически проекта и разработки. Броят на авторите на тези разработки надхвърля 100. Застъпените научни направления са следните:

  1. Информатика и информационни технологии.
  2. Математика.
  3. Биология – биомедицина и биоразнообразие.
  4. Хуманитарни и обществени науки.
  5. Интердисциплинарни проекти.
  6. Изобразително изкуство.

Явор Йорданов и Иво Лозанов, ученици в 11. клас в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, и техният научен ръководител и учител по математика д-р Людмил Йовков взеха участие в секцията „Интердисциплинарни проекти“ със своята научна разработка „Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на воден разтвор на LiCl с ниска масова концентрация“. Научното жури в състав акад. Петър Кендеров, чл. кор. проф. Илза Пъжева, инж. Еми Халаджова и др. удостои екипа с престижната Първа награда. През септември т. г. проведеното от Иво Лозанов, Явор Йорданов и д-р Людмил Йовков изследване беше успешно публикувано на страниците на списание „Математика“ (бр. 4/2020), а през октомври отново получи Първа награда в 48-та Национална конференция на въпросите по обучението по физика. Иво, Явор и г-н Йовков са категорични, че ще продължат със своите лабораторни изследвания в търсенето и извървяването на нелекия път към науката.

Честит 1 ноември!

В навечерието сме на един свят ден – 1 ноември – Деня на народните будители.

Ден, в който изразяваме нашето дълбоко преклонение пред всички българи, посветили силите и живота си за нашата независимост и национално достойнство.

 

Уважаеми колеги, 

Поздравявам Ви с Деня на народните будителите и Ви пожелавам здраве и много енергия, за да продължите да поддържате вечно жив българския дух.

 Честит празник!

 

С уважение,

Ивайло Ушагелов

Директор 

на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“

 

Прием след 4 клас

С решение на Педагогическия съвет на НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ от учебната 2021/2022 година ще се предложи държавен план-прием след завършен четвърти клас.

Колективът на Гимназията е убеден, че обучението на ученици в ранна възраст е отлична основа за успешното им развитие в областта на математиката и природните науки в гимназиален етап. Новаторството и традициите са неотменна част от нашата работа и ние не се страхуваме от новото предизвикателство. Готови сме да приемем следващото поколение НПМГ-ении още в 5. клас.

Балообразуването ще се извършва съгласно изискванията на Наредба 10 на МОН и в него ще участват следните състезания:

1. Олимпиада по математика – областен кръг.

2. Европейско кенгуру.

3. Пролетни математически състезания.

4. Математика за всеки.

Регламентът за прием ще бъде обявен на сайта на Гимназията след 1 декември 2020 г.

Награждаване на отличените ученици на НОИТ

На 6.10.2020 г. на церемония в РУО – София-град бяха връчени грамоти, сертификати и награди на отличените ученици и на научните им ръководители от националният кръг на XVIII Национална олимпиада по информационни технологии.

Наградените ученици от НПМГ са:

  • в I състезателна група: Христо Узунов, Алекс Христов и Бетина Йорданова;
  • във II състезателна група: Георги Балджиев, Денис Цветков и Теодор Вангелов.

Лауреат е Георги Балджиев от IX клас.

С награда за второ място в категория „Приложни програми“ е отличен проектът на Георги Балджиев и Теодор Вангелов от IX клас.

Със сертификати за научно ръководство на проект са отличени и ръководителите на участниците от град София в националния кръг на XVIII Национална олимпиада по информационни технологии.

Първа награда на 48-мата Национална конференция на въпросите по обучението по физика

ИВО ЛОЗАНОВ И ЯВОР ЙОРДАНОВ от 11 „з“ клас от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – СОФИЯ
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ – Г-Н ЛЮДМИЛ ЙОВКОВ – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
с Първа награда на тема
„Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на воден разтвор на LiCl с ниска масова концентрация“
от 48-мата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика” проведена на 2 – 4 октомври 2020 г. в София

Интервю с Иво Лозанов:

Мотивацията ни да работим по този проблем беше пряко свързана със VII-мия МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛИ (IYNT), който се проведе през 2019 г.

На място ни беше поставена задачата да се изследва физично явление, което изисква да се познават конкретни характеристики на водните разтвори на електролити.

Понеже на самия турнир нямаше много време и изисквания за прецизност, не беше възможно детайлно изследване.

Така след като се върнахме в България, решихме да проведем по-задълбочено проучване по темата за специфичния топлинен капацитет на водните разтвори на електролити.

След около 8 месеца теоретична и експериментална работа достигнахме до резултати. С помощта на г-н Йовков ги систематизирахме във вид на научна статия и отново с негова помощ успяхме да я публикуваме в брой 4 на списание „Математика“ 2020 г. Заглавието на статията е: „Математически модел за експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на водни разтвори на електролити с ниска масова концентрация“.  

След публикацията на проекта, той беше представен от нас на Младежката сесия на 48-мата Национална конференция по въпросите на обучението по физика.

Там разработката беше отличена с първа награда от сформираното научно жури измежду над 15 други проекта. Това са нашите първи стъпки в науката, като преживяването ни подейства изключително мотивиращо. 

Класиране – младежка сесия