Емоционално и психологическо здраве

Уважаеми родители,

с оглед извънредната ситуация и принудителната социална изолация се налага да бъдем грижовни, освен за физическото си здраве и за емоционалното и психологическо съхраняване на най-близките си.

Децата ни са поставени в ситуация, противоестествена на потребностите за възрастта им, което усложнява отношенията ни с тях.

Ако наблюдавате необичайна обърканост, тревожност, нарушена конценрация или свръхмерна активност, сигнализирайте!

Калина Джамбазова, училищен психолог, на разположение за консултации  9-15ч.- 0884503198, k.dzhambazova@npmg.org

Открити линии за онлайн консултиране:

ДАЗД, https://sacp.government.bg

ДПБ, http://bgpsychologists.wordpress.com

БАП, www.psychotherapy-bg.org

УЧЕНИЦИТЕ ОТ НПМГ ЗАВОЮВАХА ДИСТАНЦИОННО ДВА БРОНЗОВИ МЕДАЛА НА КАВКАЗКАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

В периода от 12.03.2020 до 18.03.2020 г.  се проведе „V-та Кавказка олимпиада по математика“ в гр. Майкоп, Република Адигея, Руска Федерация. Поради усложнената епидемиологична обстановка  в световен мащаб, свързана с коронавируса, за първи път организаторите решиха олимпиадата да се проведе дистанционно.

В олимпиадата взеха участие над 140 ученици от над 11 държави.

България беше представена от отбора на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в състав:

Младша възрастова група:

Георги Георгиев

Рами Хенауи

Старша възрастова група

Габриела Цветкова

Александър Милчев

Учениците от НПМГ завоюваха два бронзови  медала. Медалистите са Рами Хенауи и Александър Милчев.

Учителите по математика на учениците са Недялка Димитрова, Анелия Гочева, Мариана Кьосева и Атанас Сталев.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, КОЛЕГИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, УЧЕНИЦИ!

Призив към родителите!!!

Уважаеми родители,

От 17 март 2020 г. в НПМГ ще се провежда обучение в електронна среда. Всеки учител ще уведоми учениците
си за избрания начин на свързване и обучение.

В зависимост от учебната програма за деня учениците ще получават материали за работа и ще трябва да дават обратна връзка на учителите си – чрез задаване/отговаряне на въпроси, изпълняване на проекти, домашна работа и др. в определен от учителя срок. Ако учителят желае да проведе видео-конферентна връзка с класа, то учениците ще бъдат предварително уведомени за часа, в който трябва да са пред устройството за комуникация.

Отсъствия НЯМА да се пишат, но преподаденият в електронна среда материал НЯМА да бъде преподаван отново при завръщането ни в училище. Учителите ще проверят и оценят степента на усвояването му.

Много родители задават въпроса: „Необходимо ли е детето да се регистрира, то използва моя профил?“ Да, необходимо е. Учителите ще изпращат материалите до учениците и ако ученикът НЕ е регистриран, няма да получава нищо. Затова за пореден път апелираме всички ученици да активират профилите си в електронния дневник, защото основната комуникация ще минава през Школо.

С уважение,

Ивайло Ушагелов

Призив към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Нашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

От Ръководството

Важна информация!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и затварянето на училищата от понеделник (16 март 2020 г.) учениците ще бъдат обучавани в електронна среда: в зависимост от учебната програма за деня ще получават материали за подготовка, упражнение или домашна работа. Колегите ще изберат подходящите форми за преподаване съобразно спецификата на предмета, но се нуждаем и от Вашето съдействие като наши партньори в процеса на обучение. Има много ученици, които все още не са активирали профилите си в електронния дневник, а за да започнем работа е необходимо всеки от тях да проверява ежедневно съобщенията си в Школо – това ще бъде начинът за първоначалното свързване учител – ученици.

Апелираме да окуражавате децата си да изпълняват поставените задачи редовно и отговорно, за да не се отрази извънредната ситуация на обучението им.

Не се колебайте да се свържете с нас при възникването на различни въпроси.

С пожелание да бъдете здрави,

Ръководството на НПМГ