Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Общежитие

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩЕЖИТИЕТО!!

Наем общетие за ученици,които не са от СУ“Ген.Вл.Стойчев“ е -100лв.на месец или -500лв.за срок като сумата се внася наведнъж за учебният срок.

Ел.енергия за ползване на хладилник е 20лв.на месец или за срок-100лв. и се внася наведнъж за срока.

Ученици на НПМГ, кандидтстващи за общежитие, биват настанявани в общежитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“.
Кандидатстването се прави пред администрацията на НПМГ. Лице за контакт: Камелия Георгиева, домакин на НПМГ, GSM: 0887-700-651

Настаняването в общежитието е на 13, 14 и 15 септември след 14.00 часа.
При настаняването трябва задължително:

Адрес на общежитието:
бул. „Асен Йорданов“ № 2

Карта с местоположението на общежитието може да видите [тук].