Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Учебници

Препоръчани учебници за учебната 2023/2024 година:

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

Учебни помагала, които се закупуват от родителите, за V, VI и VII клас за 2023/2024 година:

5 клас

6 клас

7 клас

 

Задължителна литература за ученици V клас 2023/2024 г.

Задължителна литература за ученици VIII клас 2023/2024 г.