Препоръчани учебници за учебната 2019-2020 година:


Препоръчвани учебници за учебната 2013-2014г.

Списък на учебниците за VIII клас за учебната 2017-2018 година
Забележка:
Нанесена корекция на 12.09.2017г. 11:34ч!

Учебник по: ”А” ”Б” ”В” ”Г” ”Д” ”Е” ”Ж” ”З” ”И”
Български език Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Литература Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по български език и литература в началото на учебната година
Английски език Препоръчителни учебници: 1. Focus – logman
2. Solutions
3. Legacy
4. Insight
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по английски език в началото на учебната година
Немски език Exaht fur dich Klett Exaht fur dich Klett
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по немски в началото на учебната година
Математика Издателство: АНУБИС
Информатика Издателство: ПРОСВЕТА Издателство:
ПРОСВЕ-ТА
Информационни технологии Издателство: АНУБИС Издателство: АНУБИС
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по информатика и информационни технологии в началото на учебната година
История и цивилизация Издателство: ПРОСВЕТА
География и икономика Издателство: ПРОСВЕТА
Философия – учебник и работни листове Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Биология и ЗО Издателство: АНУБИС Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: АНУБИС
Физика и астрономия Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по физика и астонрономия в началото на учебната година
Химия и ООС Издателство: ПРОСВЕТА (авт.: Л. Кирилова и кол.) Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: ПРОСВЕТА (авт.: Л. Кирилова и кол.)
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по химия и ООС в началото на учебната година
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по Изобразително изкуство и Музика в началото на учебната година

Учебниците и пособията за учениците от 9- 12 клас ще им бъдат съобщени при започване на учебните занятия на 18.09. 2017г / понеделник/ , след консултация с всеки учител по отделните предмети. МОЛЯ, не бързайте да закупувате учебници и помагала!