Резултати 4то класиране в НПМГ []
Свободни места за София (от сайта на РИО) []

Трето класиране []

Резултати след второ класиране []
Второ класиране []

Резултати след първо класиране []
Първо класиране []


Резултати от приемните изпити

За кандидати, които имат признати оценки от олимпиади (състезания) и са се явили и на изпит, в резултатите е посочена по-високата от двете оценки.

Биология
География
Математика
Физика
Химия

Проверка по вх.№ []
(показва и минимална статистическа информация)

Статистика от изпитите []

За служебните бележки с резултатите []


Мейл-адрес на приемна кампания 2014Въпроси за приемната кампания отправяйте на:


За учебната 2014 – 2015 година НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” ще приеме в 8 клас 9 паралелки, всяка с по 26 ученици. Вижте План-приема с профилите на паралелките и учебните им планове []

Ред и условия за прием в НПМГ за 2014-2015 учебна година [ ]
График на дейностите по приема []

Таблици за приравняване на резултатите от олимпиади (състезания) от точки в оценки []
Таблиците за приравняване на резултатите от предишни приемни кампании не са валидни за настоящата кампания!
 


Признати оценки от олимпиади (състезания) [ ]
ВНИМАНИЕ: Кандидати, които не са подали заявление за участие в приемната кампания на НПМГ по начините и в сроковете описани в Реда и условия за прием в НПМГ, не участват в класирането за НПМГ независимо, че може да имат признати оценки от олимпиади (състезания)!!!
 
Профилиращи изпити
Конспекти Дата на изпита Изтеглен бе Решения
Биология 31.05.2014 Вариант А1
Математика 01.06.2014 Вариант 1 []
Физика 02.06.2014 Вариант 2
Химия 03.06.2014 Вариант 2 []
География 04.06.2014 Вариант 4

План-прием за учебната 2014-2015 година

За учебната 2014 – 2015 година Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” приема ученици в следните паралелки:
  • математика с английски език – 26 ученици;
  • математика с немски език – 26 ученици;
  • физика с английски език – 26 ученици;
  • химия с английски език – 26 ученици;
  • биология с английски език – 26 ученици;
  • биология с немски език – 26 ученици;
  • география с английски език – 26 ученици;
  • химия и биология с английски език – 26 ученици;
  • информатика с английски език – 26 ученици.

Учебните планове на всички паралелки [ ]

За служебните бележки с резултатите от изпитите

Отпадна необходимостта кандидатите да получават от администрацията на НПМГ служебни бележки с резултатите от изпитите.
За кандидатите от софийските училища: Резултатите от приемните изпити в НПМГ ще бъдат включени в служебните бележки с резултатите от външното оценяване по БЕЛ и по математика. Тези бележки ще бъдат раздадени в досегашните училища на кандидатите (вероятно от вторник, 10 юни).
За кандидати от провинцията: Служебните бележки с резултатите ще бъдат предоставени по служебен път в училището-гнездо, което е определено за тях (48 ОУ „Й. Ковачев”, ул. „Клокотница” № 21, тел. (02)-831-30-87).