Свободно място в 8ми клас, паралелка „Математика (с немски език)“

Кандидатстване за свободното място – при условията и реда на четвърто класиране.

 • Срок за подаване на документи: 11 септември (петък), 2015 г. до 14:00 часа в канцеларията на гимназията;
 • Кандидатите трябва да са издържали успешно поне един вътрешно-профилиращ изпит в приемната кампания на НПМГ за 2015 г. и да са издържали успешно НВО по БЕЛ и по математика;
 • Необходими документи: копие от удостоверението за завършен 7ми клас, копие от служебната бележка с резултатите от НВО.

Резултати след трето класиране []
Трето класиране []

Резултати след второ класиране []
Второ класиране []

Резултати след първо класиране []
Първо класиране []


Проверка по вх.№ []
(показва и минимална статистическа информация)

Статистика от изпитите []

За служебните бележки с резултатите []


Вижте какво трябва да правите при подаването на документи online []
Ръководство за работа със системата []
Подалите заявка online си разпечатват в домашни условия пропуск за явяване на вътрешните изпити. Kак се прави вижте [тук]


priem-madrВъпроси за кампанията отправяйте на:


За учебната 2015 – 2016 година НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” ще приеме в 8 клас 9 паралелки, всяка с по 26 ученици. Вижте План-приема с профилите на паралелките и учебните им планове []

Ред и условия за прием в НПМГ за 2015-2016 учебна година []
График на дейностите по приема []

Таблици за приравняване на резултатите от олимпиади (състезания) от точки в оценки []
Таблиците за приравняване на резултатите от предишни приемни кампании не са валидни за настоящата кампания!
Признати оценки от олимпиади (състезания) []
ВНИМАНИЕ: Кандидати, които не са подали заявление за участие в приемната кампания на НПМГ по начините и в сроковете описани в Реда и условия за прием в НПМГ, не участват в класирането за НПМГ независимо, че може да имат признати оценки от олимпиади (състезания)!!!

Профилиращи изпити
Конспекти Дата на изпита Изтеглен бе Решения
Биология 30.05.2015 Вариант Б2  –
Математика * 31.05.2015 Вариант 1 []
Физика 01.06.2015 Вариант 2  –
Химия 02.06.2015 Вариант 2 []
География 03.06.2015 Вариант 6  –
 * Има промени във формата на изпита спрямо минали години! Вижте примерна изпитна тема по новия формат [ ]

 

План-прием за учебната 2015-2016 година

За учебната 2015 – 2016 година Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” приема ученици в следните паралелки:
 • математика с английски език – 26 ученици;
 • математика с немски език – 26 ученици;
 • физика с английски език – 26 ученици;
 • химия с английски език – 26 ученици;
 • биология с английски език – 26 ученици;
 • биология с немски език – 26 ученици;
 • география с английски език – 26 ученици;
 • химия и биология с английски език – 26 ученици;
 • информатика с английски език – 26 ученици.

Учебните планове на всички паралелки []

За служебните бележки с резултатите от изпитите

Отпадна необходимостта кандидатите да получават от администрацията на НПМГ служебни бележки с резултатите от изпитите.
За кандидатите от софийските училища: Резултатите от приемните изпити в НПМГ ще бъдат включени в служебните бележки с резултатите от външното оценяване по БЕЛ и по математика. Тези бележки ще бъдат раздадени в досегашните училища на кандидатите (вероятно от сряда, 10 юни).
За кандидати от провинцията: Служебните бележки с резултатите на кандидати със следните входящи номера [вижте списъка] вече са предоставени по служебен път в училището-гнездо, което е определено за тях (1 СОУ „Пенчо П. Славейков”, ул. „Стара планина” № 11, тел. тел. (02)983-55-78, (02)983-56-18, (02)987-02-33).