Ред и условия за прием в НПМГ за 2012-2013 учебна година [тук]
График на дейностите по приема [тук]
Таблици за преобразуване на резултатите от олимпиади (състезания) от точки в оценки [тук]
Признати оценки от олимпиади (състезания) [тук]

 

Изпити за прием след завършен VII клас

 

Конспекти Тема (вариант) Решения (отговори)
Биология Тест А, Тема 1
География Вариант 5
Математика Вариант 2 []
Физика Вариант 2
Химия Вариант 2 []
Списъци четвърто класиранетук

Списъци трето класиране – тук

Резултати след второ класиране и свободни места за трето класиране – тук
Списъци второ класиране – тук

Резултати след първото класиране и свободни места за второ класиране – тук
Списъците с първото класиране в НПМГ – тук

Статистики с резултатите от изпитите []

Към кандидатстване online

Системата за кандидатстване online
Ръководство за работа със ситемата

План-прием за учебната 2012-2013 година
За учебната 2012 – 2013 година Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ приема ученици в паралелки:
  • математика и информатика с английски език – 29 ученици;
  • математика и информатика с немски език – 29 ученици;
  • физика с английски език – 29 ученици;
  • химия с английски език – 29 ученици;
  • биология с английски език – 29 ученици;
  • биология с немски език – 29 ученици;
  • география с английски език – 29 ученици;
  • химия и биология с английски език – 29 ученици;