Кандидатстване online

Заявление за явяване на вътрешните профилиращи изпити в НПМГ може да се подават и online в [електронната система за прием]. Кратко ръководство за работа със системата има [тук]. За успешното подаване на заявление е необходимо да се следват следните стъпки:

  1. Всички кандидати трябва да сканират първата страница от ученическия си бележник за настоящата учебна година.  Допустим е само формат JPG, 24 битов цвят или по-висок ,  резолюция 150-200 dpi. Ако не разполагате със скенер, допустимо е да заснемете страницата от бележника с цифров фотоапарат.
  2. Само кандидати, които не са от областите София-град и София-област и които са получили на областните кръгове на олимпиадите по биология и по химия точки, съответстващи на оценка много добър 5.00 или по-висока (както е описано [тук]), трябва да получат от РИО за тяхната област служебна бележка, в която  да се удостоверяват получените точки на съответния кръг на олимпиадата. Участниците в националния кръг на олимпиадата по математика не е необходимо да взимат бележки от РИО за точките от областния кръг, постиженията им са удостоверени от МОН с протокола за допускането им до национален кръг. Служебните бележки също се сканират (параметри – както в т. 1)
  3. Всички кандидати трябва да въведат в електронната система персонални данни, да посочат на кои вътрешно-профилиращи изпити ще се явяват и/или щe ползват  оценки от олимпиади (състезания) вместо тях. Към данните се прикачват посочените в т.1 и т.2 файлове със сканирани документи.
  4. Подадените данни подлежат на одобрение от администратор. Кандидатите трябва да проверяват в системата за неодобрени заявления. В случай на неодобрение, кандидатът трябва да коригира грешките си и да изпрати заявлението отново.
  5. До изтичане на срока за подаване на заявления (19 май) кандидатите могат да променят заявленията си неограничен брой пъти. Всяка корекция в заявлението подлежи на ново одобрение от администратор. След тази дата системата ще бъде затворена за корекции.
  6. На 26 и 27 май  кандидатите, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ONLINE, трябва да си разпечатат чрез системата служебна бележка (пропуск), с която ще се явяват на изпитите. Печатането на служебните бележки преди 26 май ще е блокирано.