УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че към 31.08.2021 г. НЯМА свободни места в VІІІ клас по държавен план-прием.

Балообразуване

При балообразуването в зависимост от профила влизат следните компоненти:

  • НВО математика – максимален брой точки 100
  • НВО БЕЛ – максимален брой точки 100
  • Оценките от свидетелството за основно образование,  превърнати в точки  в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
  • Брой точки, приравнен до 100, от Олимпиада по Биология и здравно образование, Физика, Химия и опазване на околната среда, География и икономика – областен кръг или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“
ПрофилВид на изучаване на чужд езикБалообразуване
МатематическиРазширено изучаване на Английски езикБрой точки НВО математикапо 3
Брой точки НВО БЕЛпо1
Оценката по Математика за VІІ клас от свидетелството за основно образованиепо 1
Оценката БЕЛ за VІІ клас от свидетелството за основно образованиепо 1
МатематическиРазширено изучаване на Немски езикБрой точки НВО математикапо3
Брой точки НВО БЕЛпо 1
Оценката по Математика за VІІ клас от свидетелството за основно образованиепо 1
Оценката  БЕЛ за VІІ клас от свидетелството за основно образованиепо 1
МатематическиРазширено изучаване на Английски езикБрой точки НВО математикапо1
Брой точки НВО БЕЛпо1
Брой точки от Олимпиада по Физика – областен кръг (ако точките са минимум 60% от постигнатия максимален резултат съгласно регламента на олимпиадата) или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ – модул Физикапо 2
Оценката по Математика за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Оценката по Физика за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Природни наукиРазширено изучаване на Английски езикБрой точки от НВО математикапо1
Брой точки от НВО БЕЛпо1
Брой точки от Олимпиада по Биология – областен кръг (ако точките са минимум 60% от постигнатия максимален резултат съгласно регламента на олимпиадата) или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ – модул Биологияпо 2
Оценките по Биология за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Оценките по  Математика за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Природни наукиРазширено изучаване на Английски езикБрой точки от НВО математикапо1
Брой точки от НВО БЕЛпо1
Брой точки от Олимпиада по Химия – областен кръг (ако точките са минимум 60% от постигнатия максимален резултат съгласно регламента на олимпиадата) или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ – модул Химияпо2
Оценката по Химия за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Оценката Математика за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Природни наукиРазширено изучаване на Немски езикБрой точки от НВО математикапо1
Брой точки от НВО БЕЛпо1
Брой точки от Олимпиада по Химия – областен кръг (ако точките са минимум 60% от постигнатия максимален резултат съгласно регламента на олимпиадата) или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ – модул Химияпо1
Брой точки от Олимпиада по Биология – областен кръг (ако точките са минимум 60% от постигнатия максимален резултат съгласно регламента на олимпиадата) или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ – модул Биологияпо 1
Оценката по Химия за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Оценката по Биология за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Икономическо развитиеРазширено изучаване на Английски езикБрой точки от НВО Математикапо2
Брой точки от НВО БЕЛпо1
Брой точки от олимпиадата по География – областен кръг (ако точките са минимум 60% от постигнатия максимален резултат съгласно регламента на олимпиадата) или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“– модул Географияпо1
Оценката по География и икономика  за VІІ клас от свидетелството за основно образование.по1
Оценката по Математика  от за VІІ клас свидетелството за основно образование.по1

Заповед № РД 01-215 / 27.04.2021 г. на Началника на РУО София-град – утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 г.

График на дейностите по приемане на ученици в НПМГ

ДейностСрок
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 13.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втория етап на класиране.от обявяване на списъците до 16.07.2021 г., включително
от 08.00 ч. до 17.00 ч.
10, 11 и 12 кабинет
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 20.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.от обявяване на списъците до 22.07.2021 г., включително
от 08.00 ч. до 17.00 ч.
11 и 12 кабинет
Обявяване на броя на незаетите места след втори етап на класиране.на 23.07.2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиранеот 26.07.2021 г. до 27.07.2021 г., включително
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.на 29.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.на 30.07.2020 г.
от 08.00 ч. до 17.00 ч.
12 кабинет
Обявяване броя на незаетите места след трети етап на класиране.до 02.08.2021 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране /при наличие на свободни места/.На 03.08.2021 г. и 04.08.2021 г.
от 09.00 ч. до 13.00 ч.
от 13.30 ч. до 16.30 ч.
на 05.08.2021 г. от 09.00 ч. до 13.00 ч.
Деловодство на НПМГ
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране /при наличие на свободни места/.на 05.08.2021 г.
след 14.00 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО)

в VII клас през учебната 2020/ 2021 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021/ 2022 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката/

Вид дейностСрок
Провеждане на Национално външно оценяване по: Български език и литература, Математика16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
Обявяване на резултатите от НВОдо 28 юни 2021 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 2 юли 2021 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05-07 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 13 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2021.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26-27 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2021 г. вкл.

За кандидатстващите в НПМГ

Всички седмокласници, които ще кандидатстват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на съответната олимпиада: по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“.

Регламента на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук.

Регламентите на олимпиадите по биология и здравно образование, физика, химия и опазване на околната среда, география и икономика може да прочетете тук.

Всички профили в Гимназията изучават разширено чужд език. По този начин няма прекъсване на обучението по общообразователната подготовка по предметите и се дава възможност за допълнителни часове по профилиращите предмети – математика, информатика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика още в първи гимназиален етап.

Училищните учебни планове можете да разгледате тук.