Всички седмокласници, които ще кандидатстват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на съответната олимпиада: по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“.

Регламента на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук.

Регламентите на олимпиадите по биология и здравно образование, физика, химия и опазване на околната среда, география и икономика може да прочетете тук.

Всички профили в Гимназията изучават разширено чужд език. По този начин няма прекъсване на обучението по общообразователната подготовка по предметите и се дава възможност за допълнителни часове по профилиращите предмети – математика, информатика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика още в първи гимназиален етап.

Училищните учебни планове можете да разгледате тук.