Уважаеми родители,

Обявяваме, че има 49 свободни места за второ класиране на ученици за прием след 4. клас.
Те ще бъдат запълнени по реда на вече публикуваното класиране.

Записването на учениците, приети на второ класиране, ще се осъществи на 13.07.2021 г, вторник, от 08:00 до 17:00 часа в 12 кабинет на НПМГ.

Публикуваме първо класиране за прием в 5. клас на НПМГ „Академик Любомир Чакалов“. Таблицата съдържа трансформираните точки на база, на които се формира състезателният бал. При изчисляването им се използва най-високият резултат, постигнат от кандидат за НПМГ на съответното състезание. Формулата ще намерите в регламента за прием. Най-високите резултати са:

 • областен кръг на олимпиадата по математика – 21 точки
 • математическо състезание Европейско кенгуру – 95 точки
 • Пролетни математически състезания – 49,5 точки
 • математическо състезание Математика за всеки – 38 точки

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете ученик в НПМГ:

 • Носете оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • На място ще ни е необходима следната информация:

– адрес, телефон, имейл на ученика/ученичката;

– адреси, телефони, имейли, месторабота на родителите/настойниците;

– име, фамилия, телефон на личния лекар.

 • Трябва да имате готовност да посочите желания модул по ФВС. Училището предлага следните спортни дейности:
  бадминтон / футбол / волейбол / лека атлетика / баскетбол / хандбал
 • Учениците, желаещи да участват в школи, ще могат да попълнят декларация на място за школи по:
  математика / астрономия / информационни технологии

Записването ще бъде 08.07.2021 и 09.07.2021 г. от 08:00 до 17:00 в 12 кабинет в НПМГ.

График на дейностите по приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици на места, утвърдени с държавния план-прием в V клас на НПМГ „АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ“ за учебната 2021/2022 година

ДейностСрок
Подаване на: ·      Заявление (по образец) за участие в приема в V клас; ·      Копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование; ·      Декларация от родителите на учениците, които не желаят техните резултати да бъдат обявявани публично; ·      Служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави, ·      Копията от служебна бележка, удостоверяващи резултатите от състезанията и/или олимпиадата – само за ученици от друга областна 02.07.2021 г. и на 05.07.2021 г. от 08.00 часа. до 18.00 часа. 12 кабинет От 02.07. до 05.07.2021 г., до 18.00 часа по електронен път на адрес: http://priem.npmg.org/, който ще бъде активиран на 02.07.2021 г.
Публикуване в сайта на НПМГ на проектотаблица с точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в НПМГ  на 06.07.2021 г. до 10.00 часа
Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава)  на 06.07.2021 г. до 13.00 часа до 15.00 часа 12 кабинет
Класиране на ученици за записване в V клас в НПМГ и Записване на приетите ученици
Обявяване на първо класиранена 07.07.2021 г., след 17.30 часа сайта на НПМГ и входа на НПМГ
Записване на приетите ученици на първо класиранена 08.07. и 09.07.2021 г. от 08.00 часа. до 17.00 часа. 12 кабинет
Обявяване на броя на незаетите местана 09.07.2021 г., след 17.30 часа сайта на НПМГ и входа на НПМГ
Уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране)до 12.07.2021 г., сайта на НПМГ и входа на НПМГ
Записване на приетите ученици на второ класиранена 13.07.2021 г. от 08.00 часа. до 17.00 часа. 12 кабинет
Приложение 1 към заповед № 1175 / 29.04.2021г. на Директора на НПМГ

Заповед № 1175 / 29.04.2021 г. на Директора на НПМГ – дейности по прием за 5. клас

Заповед № РД01-225 / 28.04.2021 г. на Началника на РУО София-град – утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2021/2022 г. за 5. клас

 Вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас през учебната 2020-2021 г.