За учебната 2014-2015 година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ се предлагат следните групи по извънкласни дейности в различни направления,  финансирани по проект BG 051РО001 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“:

 1. Клуб Балканска история с ръководител Христина Найденова
 2. Клуб Жените през вековете с ръководител Христина Найденова
 3. Клуб Социализъм – идеи и политика с ръководител Христина Найденова
 4. Клуб Приложна физика с ръководител Иван Петков
 5. Студио Аз и българският фолклор с ръководител Цветанка Стефанова
 6. Ателие Приложно изкуство с ръководител Десислава Рачева
 7. Клуб Управление на проекти с ръководители Десислава Рачева, Красимира Атанасова-Иванова
 8. Ателие Психологически профил – за напреднали с ръководител Красимира Атанасова-Иванова
 9. Клуб Модерна философия с ръководител Красимира Атанасова-Иванова
 10. Студио Театрално изкуство с ръководител Максим Неделчев
 11. Секция По-здрави чрез волейбол с ръководител Стоян Стоянов
 12. Ателие Преводаческа работилница с ръководител Теодора Димитрова
 13. Дискусионен клуб Bookworms Club с ръководител Михаела Манчева
 14. Клуб Пътешествие в испаноговорящите страни с ръководител Галина Григорова
 15. Клуб Състезателна информатика с ръководители Диди Налбантова, Евгений Василев
 16. Клуб Мултимедия с ръководител Нели Георгиева
 17. Клуб Уеб-дизайн с ръководител Нели Георгиева
 18. Клуб Мултимедия с ръководител Нели Георгиева
 19. Клуб Weby с ръководител Нели Георгиева
 20. Клуб Човешкото тяло с ръководител Таня Димитрова
 21. Секция Шах „Gens una sumus“ с ръководител Георги Пейков
 22. Секция Здравословно хранене при активно спортуващи с ръководител Красимира Сорокина
 23. Секция Хандба – вълнуващ и атртактивен спорт – момчета с ръководител Илинка Григорова
 24. Секция Хандба – вълнуващ и атртактивен спорт – момичета с ръководител Илинка Григорова

Учениците, желаещи да се запишат в извън класните дейности да се свържат със съответния ръководител.

 


За учебната 2013-2014 година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ се предлагат следните групи по извънкласни дейности в различни направления,  финансирани по проект BG 051РО001 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“:

 1. Клуб Балканска история с ръководител Христина Найденова
 2. Клуб Жените през вековете с ръководител Христина Найденова
 3. Студио Аз и българският фолклор с ръководител Цветанка Стефанова
 4. Клуб Управление на проекти с ръководители Десислава Рачева, Красимира Атанасова-Иванова
 5. Ателие Психологически профил с ръководител Красимира Атанасова-Иванова
 6. Клуб Творческо писане с ръководител Красимира Атанасова-Иванова
 7. Студио Театрално изкуство с ръководител Максим Неделчев
 8. Секция По-здрави чрез волейбол с ръководител Стоян Стоянов
 9. Клуб Езиците на Европа с ръководител Теодора Димитрова
 10. Клуб Състезателна информатика с ръководители Диди Налбантова, Евгений Василев
 11. Клуб Мултимедия с ръководител Нели Георгиева
 12. Клуб Уеб-дизайн с ръководител Нели Георгиева
 13. Секция Приятели на баскетбола – подготвителна група с ръководител Борислав Бързаков
 14. Секция Приятели на баскетбола усъвършенстване с ръководител Борислав Бързаков
 15. Секция Осъвършенстване на алпийска техника с ръководител Красимира Сорокина
 16. Секция Футболът – любимия спорт в училище с ръководител Красимира Сорокина
 17. Секция Хандбалът – движение и атракция с ръководител Илинка Григорова

Учениците, желаещи да се запишат в извън класните дейности да се свържат със съответния ръководител.