Разпределение на учебните часове по спортни дейности (3ти модулен час ФВС)