Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г. към 30.06.2024 г. […]

Бюджет на НПМГ за 2024 г. […]

Отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г. към 31.03.2024 г. […]

Бюджет на НПМГ за 2023 г. […]

Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. към 31.12.2023 г. […]

Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. към 30.09.2023 г. []

Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. към 30.06.2023 г. []

Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. към 31.03.2023 г. […]

Бюджет на НПМГ за 2022 г. […]

Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. към 31.12.2022 г. […]

Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. към 30.09.2022 г. […]

Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. към 30.06.2022 г. […]

Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. към 31.03.2022 г. […]

Бюджет на НПМГ за 2021 г. […]

Отчет за изпълнението на бюджет за 2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. към 30.06.2021 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. към 31.03.2021 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. към 30.09.2021 г. […]

Архив

Бюджет на НПМГ за 2020 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. към 31.03.2020 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. към 30.06.2020 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. към 30.09.2020 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. […]


Бюджет на НПМГ за 2019 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. към 31.03.2019 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. към 31.06.2019 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. към 30.09.2019 г. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2019г.


Бюджет на НПМГ за 2018 г. []
Отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. към 31.03.2018. []
Отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. към 30.06.2018. []
Отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. към 30.09.2018. […]
Отчет за изпълнението на бюджета за 2018г.


Бюджет на НПМГ за 2017 г. []
Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. []
Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2017 г. []
Отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. към 31.09.2017. []