Необходими документи и заповед за стипендиите на учениците за II срок.

  1. Декларация []
  2. Заявление – декларация []
  3. Заповед за стипендиите []

Допълнителна информация, може да получите от класния ръководител.