Правила за отпускане и получаване на стипендии за учебната 2019-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за учебната 2019-2020 г.:


Правила за отпускане и получаване на стипендии за уч. 2018-2019 г.


Необходими документи за кандидатстване за стипендия за II учебен срок на учебната 2018 – 2019 година.

  1. Декларация – []
  2. Заявление декларация – []
  3. Заповед на директора – []

За допълнителна информация във връзка със стипендиите се обръщайте към класните ръководители.


ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за учебната 2018-2019 г.: