Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Стипендии

За учебната 2023-2024 година

II срок

Правила за отпускане на стипендии

Декларация за брой членове на семейството

Заявление-декларация

За учебната 2022/2023 година

II срок

Правила за отпускане на стипендии

Декларация за брой членове на семейството

Заявление-декларация – 8-12 клас, втори срок

Заповед за утвърждаване на ВП за отпускане на стипендии

I срок

Правила за отпускане на стипендии

Декларация за брой членове на семейството

Заявление-декларация – 8 клас, първи срок

Заявление-декларация – 9-12 клас, първи срок