Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Успехи по биология

2020г

45 – та Национална олимпиада по биология и здравно образование

В 1-ва възрастова група (7-8 клас)

първо място (златен медал)  – Боряна Добринова Савчева, 8 клас (преподавател Татяна Бобева)

трето място (бронзов медал) – Максим Стоянов Стоянов, 8 клас (преподавател Татяна Бобева)

четвърто място –  Момчил Любомиров Петков, 8 клас (преподавател Татяна Бобева)

седмо място – Вероника Руменова Петкова, 8 клас (преподавател Татяна Бобева)

осмо място – Константин Андреевич Узун, 8 клас (преподавател Татяна Бобева)

 

Във втора възрастова група (9 и 10/11 клас)

второ място (сребърен медал) – Яна Александрова Атанасова, 9 клас (преподавател Мариана Христова)

десето място  – Мария Ивайлова Касчиева, 9 клас (преподавател Мариана Христова)

 

В трета възрастова група (11 и 12 клас)

първо място (златен медал), лауреат  – Кирил Теодоров Тошев, 12 клас (преподавател Мариана Христова)

трето място (бронзов медал), лауреат – Димитър Маринов Кутровски, 12 клас (преподавател Мариана Христова)

четвърто място  – Виктор Димитров Гилин, 11 клас (преподавател Валентин Дойнов)

шесто място – Красимир Виолетов Масларов, 11 клас (преподавател Валентин Дойнов)

осмо място – Иван Йончев Йоцов, 11 клас (преподавател Валентин Дойнов)

2019г

44-та Национална олимпиада по биология и здравно образование

В 1-ва възрастова група (7-8 клас)

второ място (сребърен медал) – Калоян Атанасов Костадинов, 8 клас (преподавател Мариана Христова)

трето място (бронзов медал) – Стелиан Мирославов Илиев, 8 клас (преподавател Мариана Христова)

Във втора възрастова група (9-12 клас)

първо място (златен медал), лауреат – Иван Георгиев Георгиев, 12 клас (преподавател Татяна Бобева)

четвърто място – Димитър Маринов Кутровски, 11 клас (преподавател Мариана Христова)

пето място – Виктор Димитров Гилин, 10 клас (преподавател Валентин Дойнов)

шесто място – Кирил Теодоров Тошев, 11 клас (преподавател Мариана Христова)

осмо място – Сияна Чавдарова Пеева, 11 клас (преподавател Мариана Христова)

30-та Международна олимпиада по биология в гр. Сегед, Унгария

бронзов медал  – Иван Георгиев Георгиев, 12 клас (преподавател Татяна Бобева)

бронзов медалКирил Теодоров Тошев, 11 клас (преподавател Мариана Христова)

2018

29-та Международна олимпиада по биология, град Техеран, Иран

бронзов медал – Ваня Иванова Миланова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Виктор Вальов Георгиев, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Иван Георгиев Георгиев, 11 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

Международния турнир на младите естествоизпитатели, град Тбилиси, Грузия

сребърен медал – Виктор Димитров Гилин, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
сребърен медал – Иван Николаев Коюв, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
сребърен медал – Красимир Виолетов Масларов, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

EUSO 2018  Slovenia, Ljubljana

сребърен медал – Виктор Димитров Гилин, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXXIII Национална олимпиада по биология, Ямбол

първа възрастова група

първо място (златен медал) – Виктор Димитров Гилин, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
трето място (бронзов медал) – Иван Николаев Коюв, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
четвърто място – Иван Йончев Йоцов, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
шесто място – Красимир Виолетов Масларов, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

втора възрастова група

първо място (златен медал)– Ваня Иванова Миланова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
четвърто място – Виктор Вальов Георгиев, 
12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
осмо място – Иван Георгиев Георгиев, 
11 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

2017

28-ма Международна олимпиада по биология, град Ковънтри, Великобритания

златен медал – Димитър Антоан Каразапрянов, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Мария Петрова Карабоева, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
грамота за достойно представяне  – Ваня Иванова Миланова, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXXII Национална олимпиада по биология, Хасково

първа възрастова група

второ място (сребърен медал) – Виктор Димитров Гилин, 8 клас (подготвителен)
трето място (бронзов медал) – Сияна Чавдарова Пеева, 9 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
шесто място – Кирил Теодоров Тошев, 9 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)

втора възрастова група

първо място (златен медал) – Димитър Антоан Каразапрянов, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
трето място (бронзов медал) – Кристина Александрова Костадинова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
четвърто място – Мария Петрова Карабоева, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
пето място – Ваня Иванова Миланова, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
шесто място – Виктор Вальов Георгиев, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2016

27-ма Международна олимпиада по биология, гр. Ханой, Виетнам

бронзов медал – Виктория Бориславова Христова, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Никола Любомиров Тодоров, 12 кл. (преподавател Мариана Иванова Христова)

EUSO 2016 Estonia

бронзов медал – Ваня Иванова Миланова, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Виктор Вальов Георгиев, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXXI Национална олимпиада по биология, Варна

втора възрастова група

второ място (сребърен медал) Виктория Бориславова Христова, 11 клас (преподавател Валентин Дойнов)
пето място – Кристина Александрова Костадинова, 11 клас (преподавател Валентин Дойнов)
шесто място – Никола Любомиров Тодоров, 12 клас (преподавател Мариана Христова)
седмо място – Виктор Вальов Георгиев, 10 клас (преподавател Валентин Дойнов)

2015

26-та Международна олимпиада по биология, гр. Архус, Дания

бронзов медал – Теодор Иванов Трифонов, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
грамота за достойно представяне – Виктория Бориславова Христова, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

EUSO 2015 Austria, Klagenfurt

сребърен медал – Виктория Бориславова Христова, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXX Национална олимпиада по биология, Вършец

първа възрастова група

първо място (златен медал) – Виктор Вальов Георгиев, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
второ място (сребърен медал) – Ваня Иванова Миланова, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
четвърто място – Лили Георгиева Комова, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
десето място – Едуарда Едуард Енчева, 9 клас (преподавател Лора Димитрова)
десето място – Кристиян Пламенов Борисов, 9 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)

втора възрастова група

първо място (златен медал) – Теодор Иванов Трифонов, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
трето място(бронзов медал) – Никола Любомиров Тодоров, 11 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
пето мястоМария Петрова Карабоева, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
седмо място – Виктория Бориславова Христова, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
десето място – Яна Илиянова Стоянчева  (преподавател Татяна Петрова Бобева)

2014

25-та Международна олимпиада по биология, о-в Бали

грамота за достойно представяне – Емилия Емилиянова Таскова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
грамота за достойно представяне – Теодор Иванов Трифонов, 11 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

Международен турнир на младите естествоизпитатели, Кюстендил 2014

Първо място (отборно) – Виктория Бориславова Христова, Мария Петрова Карабева, Кристина Александрова Костадинова, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXIX Национална олимпиада по биология, Момчилград

първа възрастова група

второ място – Виктория Бориславова Христова, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
трето място – Виктор Вальов Георгиев, 8 клас
пето място – Ивайло Емилов Иванов, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
шесто място – Ваня Иванова Миланова, 8 клас

втора възрастова група

второ място – Теодор Иванов Трифонов, 11 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
трето място – Емилия Емилиянова Таскова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
шесто място – Мариана Александрова Младенова, 11 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
девето място – Яна Илиянова Стоянчева, 11 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

2013

24-та Международна олимпиада по биология, Берн, Швейцария

бронзов медал – Лазар Георгиев Митров, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
грамота за достойно представяне – Ангелина Василева Банковска, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
грамота за достойно представяне – Ангел Георгиев Механджийски, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
участник – Илиян Деклан Маккан, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXVIII национална олимпиада по биология, Враца

първа възрастова група

трето място – Мария Петрова Карабева, 8 клас

втора възрастова група

първо място – Ангел Георгиев Механджийски, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
второ място – Илиян Деклан Маккан, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
трето място – Ангелина Василева Банковска, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
четвърто място – Лазар Георгиев Митров, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
седмо място – Теодор Иванов Трифонов, 10 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
осмо място – Катерина Здравкова Серафимова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
десето място – Емилия Емилиянова Таскова, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

EUSO 2013, Luxembourg

бронзов медал – Теодор Иванов Трифонов, 10 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

2012

23-та Международна олимпиада по биология, Singaporе

merit award – Лазар Георгиев Митров, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
участник – Ангелина Василева Банковска, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

EUSO 2012, Вилнюс (Литва)

бронзов медал – Антъни Пламенов Гладишевски, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXVII национална олимпиада по биология, Русе

първа възрастова група

първо място – Теодор Иванов Трифонов, 9 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
трето място – Яна Илиянова Стоянчева, 9 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

втора възрастова група

четвърто място – Ангелина Василева Банковска, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
шесто място – Христина Христова Христова, 12 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
седмо място – Лазар Георгиев Митров, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
осмо място – Илиян Деклан Маккан, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2011

Международна олимпиада по биология, Тайпе (Тайван)

сребърен медал – Мира Людмилова Ненчева, 11 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
бронзов медал – Георги Димитров Магаранов, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

EUSO 2011, Прага (Чехия)

бронзов медал – Илиян Деклан Маккан, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXVI Национална олимпиада по биология, Враца

първа възрастова група

първо място – Антъни Пламенов Гладишевски, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

втора възрастова група

трето място – Мира Людмилова Ненчева, 11 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
пето място – Георги Димитров Магаранов, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
шесто място – Димитрина Сашова Каменова, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
седмо място – Александър Живков Иванов, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
осмо място – Васил Светославов Боянов, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

2010

Международна олимпиада по биология, Changwon (Корея)

бронзов медал – Делян Цветанов Георгиев, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Мира Людмилова Ненчева, 10 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
участник – Десислава Пламенова Станева, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
участник – Антонина Атанасова Каракостова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

EUSO 2010, Гьотеборг (Швеция)

бронзов медал – Лилия Венциславова Петрова, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Чавдар Чавдаров Танков, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXV Национална олимпиада по биология, Кюстендил

първа възрастова група

първо място – Илиян Деклан Маккан, 8 клас (преподавател )

втора възрастова група

първо място – Георги Димитров Магаранов, 11 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
второ място – Делян Цветанов Георгиев, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
трето място – Антонина Атанасова Каракостова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
пето място – Мира Людмилова Ненчева, 10 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
седмо място – Станимира Василева Зафирова, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
десето място – Десислава Пламенова Станева, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2009

Международна олимпиада по биология Тсукуба (Япония)

бронзов медал – Делян Цветанов Георгиев, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXIV Национална олимпиада по биология, Перник

първа възрастова група

първо място – Чавдар Чавдаров Танков, 8 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
второ място – Лилия ВенциславоваПетрова, 8 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
трето място – Ангелина Василева Банковска, 8 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

втора възрастова група

първо място – Александър Николаев Голомехов, 12 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
седмо място – Георги Тодоров Дановски, 12 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
осмо място – Делян Цветанов Георгиев, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2008

Международна олимпиада по биология, Мумбай (Индия)

бронзов медал – Радослав Александров Александров, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXIII Национална олимпиада по биология, Разград

първо място – Радослав Александров Александров, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
седмо място – Александър Николаев Голомехов, 11 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
осмо място – Георги Тодоров Дановски, 11 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)

VIII Национално състезание по биология, Сопот

първо място – Мира Людмилова Ненчева, 8 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
шесто място – Златина Валентинова Дойнова, 8 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)

2007

Международна олимпиада по биология, Канада (Saskatoon)

участник – Радослав Александров Александров, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXXII Национална олимпиада по биология, Велинград

пето място – Радослав Александров Александров, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
шесто място – Мая Бориславова Савчовска, 12 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)

2006

Международна олимпиада по биология, Аржентина

участник – Елена Иванова Куцарова, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

XXXI Национална олимпиада по биология, Ботевград

първо място – Силвета Илкова Милева, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
второ място – Добринка Огнянова Калпачка, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
осмо място – Никола Младенов, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)
десето място – Елена Иванова Куцарова, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

2005

Международна олимпиада по биология, Пекин (Китай)

златен медал – Калоян Михайлов Цанов, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Сергей Сергеев Александров, 12 клас (преподаватели Валентин Димитров Дойнов и Марлена Евгениева Робова)

XXX Национална олимпиада по биология, Асеновград

първо място – Калоян Михайлов Цанов, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
пето място – Сергей Сергеев Александров, 12 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнови Марлена Евгениева Робова)
седмо място – Люба Ангелова Янева, 12 клас (преподавател Татяна Петрова Бобева)

V Национално състезание по биология, Несебър

трето място – Делян Цветанов Георгиев, 8 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
четвърто място – Андрей Светлинов Иванов, 8 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2004

Международна олимпиада по биология, Бризбейн (Австралия)

бронзов медал – Калоян Михайлов Цанов, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

XXIX Национална олимпиада по биология, Хасково

първо място – Калоян Михайлов Цанов, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

IV Национално състезание по биология, Ловеч

второ място – Радослав Александров Александров, 8 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2003

XXVIII Национална олимпиада по биология, Кърджали

пето място – Калоян Михайлов Цанов, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
осмо място – Йоана Стефанова Бележанска, 10 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2002

Международно състезание с проекти по природни науки, Истанбул (Турция)

Отлично представяне – Калоян Михайлов Цанов, 9 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2002

XXVII Национална олимпиада по биология, Враца

първо място – Лъчезар Атанасов Николов, 12 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
десето място – Йоана Стефанова Бележанска, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2001

Международна олимпиада по биология, Брюксел (Белгия)

сребърен медал – Лъчезар Атанасов Николов, 11 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)

I Национално състезание по биология, Монтана

седмо място – Десислава Асенова Козарева, 8 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)

2000

Международна олимпиада по биология, Анталия (Турция)

бронзов медал – Людмила Николова Димитрова, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
бронзов медал – Лъчезар Атанасов Николов, 10 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)

2000

XXV Национална олимпиада по биология, Плевен

първо място – Лъчезар Атанасов Николов, 9 клас (преподавател Мариана Иванова Христова)
второ място – Людмила Николова Димитрова, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)
пето място – Жеко Димитров Найчов, 11 клас (преподавател Валентин Димитров Дойнов)