Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Успехи – ИИ

.. И ТОВА ГО МОЖЕМ …

Рисунки на ученици от 8, 9, 10 и 11 клас.

Преподавател: Ася Георгиева