По видове събития

Учебни срокове

Първи срок

15.09.2017 - 02.02.2018 - за всички ученици

Втори срок

07.02.2018 - 15.05.2018 - XII клас (13 учебни седмици)
07.02.2018 - 29.06.2018 - VIII - XI клас (18 учебни седмици)

Ваканции

01.11.2017 - 05.11.2017 - есенна ваканция (за всички ученици)
23.12.2017 - 02.01.2018 - коледна ваканция (за всички ученици)
03.02.2018 - 06.02.2018 - междусрочна ваканция (за всички ученици)
31.03.2018 - 09.04.2018 - пролетна ваканция (за ученици от I - XI клас)
06.04.2018 - 09.04.2018 - пролетна ваканция (за ученици от XII клас)

Неучебни дни

21.05.2018 - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 - неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Официални празници и почивни дни извън ваканциите

22.09.2018 - Ден на независимостта на България.
05.03.2018 - Вместо 3-ти март. Ден на Освобождението на България от османско иго.
01.05.2018 - Ден на труда и на международната работническа солидарност.
07.05.2018 - Вместо 6-ти май. Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
24.05.2018 - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Родителски срещи

Първа родителска среща

05.10.2017 - за родителите на учениците от X, XI и XII класове
10.10.2017 - за родителите на учениците от VIII и IX класове

Втора родителска среща

10.01.2018 - за родителите на учениците от VIII и IX класове
11.01.2018 - за родителите на учениците от X, XI и XII класове

Трета родителска среща

09.05.2018 - за родителите на учениците от първа смяна
10.05.2018 - за родителите на учениците от втора смяна

Дни на отворените врати

04.11.2017 - ден на отворените врати
05.11.2017 - ден на отворените врати

Събития

02-05.02.2018 - Бяло училище за учениците от НПМГ
16.02.2018 - Патронен празник
16.02.2018 - Юбилеен предагогически съвет
28.04.2018 - Фестивал на науката - Природни науки
29.04.2018 - Математика, информатика и хуманитарни науки
03-04.05.2018 - Изследване на програмата за международно оценяване на учениците - Pisa 2018
08-11.05.2018 - Зелено училище за учениците от 8-ми клас
15.05.2018 - Тържествено изпращане на зрелостниците
14.6.2018 - Тържествен концерт по случай 50 годишния юбилей на НПМГ

По дати

Септември 2017

15.09.2017 - Начало на учебната година
22.09.2018 - Официален празник. Ден на независимостта на България.

Октомври 2017

05.10.2017 - Родителска среща за родителите на учениците от X, XI и XII класове
10.10.2017 - Родителска среща за родителите на учениците от VIII и IX класове

Ноември 2017

01.11.2017 - Начало на Есенна ваканция
04.11.2017 - Ден на отворените врати
05.11.2017 - Ден на отворените врати
05.11.2017 - Край на Есенна ваканция
24.11.2017 - Училище за живота. Среща с доц. д-р. Георги Бардаров.
30.11.2017 - ГИС ден за образование

Декември 2017

23.12.2017 - Начало на Коледна ваканция

Януари 2018

02.01.2018 - Край на Коледна ваканция
10.01.2018 - Родителска среща за родителите на учениците от VIII и IX класове
11.01.2018 - Родителска среща за родителите на учениците от X, XI и XII класове

Февруари 2018

02.02.2017 - Край на първи срок
02-05.02.2018 - Бяло училище за учениците от НПМГ
03.02.2018 - Начало на Междусрочна ваканция
06.02.2018 - Край на Междусрочна ваканция
07.02.2017 - Начало на втори срок (за всички ученици)
16.02.2018 - Патронен празник
16.02.2018 - Юбилеен предагогически съвет

Март 2018

05.03.2018 - Официален празник. Вместо 3-ти март. Ден на Освобождението на България от османско иго.
31.03.2018 - Начало на Пролетна ваканция за ученици 8-11 клас

Април 2018

09.04.2018 - Начало на Пролетна ваканция за ученици 12 клас
09.04.2018 - Край на Пролетна ваканция
28.04.2018 - Фестивал на науката - Природни науки
29.04.2018 - Математика, информатика и хуманитарни науки

Май 2018

01.05.2018 - Официален празник. Ден на труда и на международната работническа солидарност.
03-04.05.2018 - Изследване на програмата за международно оценяване на учениците - Pisa 2018
07.05.2018 - Официален празник. Вместо 6-ти май. Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
08-11.05.2018 - Зелено училище за учениците от 8-ми клас
09.05.2018 - Родителска среща за родителите на учениците от първа смяна
10.05.2018 - Родителска среща за родителите на учениците от втора смяна
15.05.2018 - Край на втори срок (за XII клас)
15.05.2018 - Тържествено изпращане на зрелостниците
21.05.2018 - Неучебен ден. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 - Неучебен ден. Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
24.05.2018 - Официален празник. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
25.05.2018 - Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Юни 2018

14.6.2018 - Тържествен концерт по случай 50 годишния юбилей на НПМГ
29.06.2018 - Край на втори срок (за VIII - XI клас)