[raw]

По видове събития

Учебни срокове

Първи срок

15.09.2017 – 02.02.2018 за всички ученици

Втори срок

07.02.2018 – 15.05.2018 XII клас (13 учебни седмици)
07.02.2018 – 29.06.2018 VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Ваканции

01.11.2017 – 05.11.2017 есенна ваканция (за всички ученици)
23.12.2017 – 02.01.2018 коледна ваканция (за всички ученици)
03.02.2018 – 06.02.2018 междусрочна ваканция (за всички ученици)
31.03.2018 – 09.04.2018 пролетна ваканция (за ученици от I – XI клас)
06.04.2018 – 09.04.2018 пролетна ваканция (за ученици от XII клас)

Неучебни дни

21.05.2018 ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Официални празници и почивни дни извън ваканциите

22.09.2018 Ден на независимостта на България.
05.03.2018 Вместо 3-ти март. Ден на Освобождението на България от османско иго.
01.05.2018 Ден на труда и на международната работническа солидарност.
07.05.2018 Вместо 6-ти май. Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
24.05.2018 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Родителски срещи

Първа родителска среща

05.10.2017 за родителите на учениците от X, XI и XII класове
10.10.2017 за родителите на учениците от VIII и IX класове

Втора родителска среща

10.01.2018 за родителите на учениците от VIII и IX класове
11.01.2018 за родителите на учениците от X, XI и XII класове

Трета родителска среща

09.05.2018 за родителите на учениците от първа смяна
10.05.2018 за родителите на учениците от втора смяна

Дни на отворените врати

04.11.2017 ден на отворените врати
05.11.2017 ден на отворените врати

Събития

02-05.02.2018 Бяло училище за учениците от НПМГ
16.02.2018 Патронен празник
16.02.2018 Юбилеен предагогически съвет
28.04.2018 Фестивал на науката – Природни науки
29.04.2018 Математика, информатика и хуманитарни науки
03-04.05.2018 Изследване на програмата за международно оценяване на учениците – Pisa 2018
08-11.05.2018 Зелено училище за учениците от 8-ми клас
15.05.2018 Тържествено изпращане на зрелостниците
14.6.2018 Тържествен концерт по случай 50 годишния юбилей на НПМГ

По дати

Септември 2017

15.09.2017 Начало на учебната година
22.09.2018 Официален празник. Ден на независимостта на България.

Октомври 2017

05.10.2017 Родителска среща за родителите на учениците от X, XI и XII класове
10.10.2017 Родителска среща за родителите на учениците от VIII и IX класове

Ноември 2017

01.11.2017 Начало на Есенна ваканция
04.11.2017 Ден на отворените врати
05.11.2017 Ден на отворените врати
05.11.2017 Край на Есенна ваканция
24.11.2017 Училище за живота. Среща с доц. д-р. Георги Бардаров.
30.11.2017 ГИС ден за образование

Декември 2017

23.12.2017 Начало на Коледна ваканция

Януари 2018

02.01.2018 Край на Коледна ваканция
10.01.2018 Родителска среща за родителите на учениците от VIII и IX класове
11.01.2018 Родителска среща за родителите на учениците от X, XI и XII класове

Февруари 2018

02.02.2017 Край на първи срок
02-05.02.2018 Бяло училище за учениците от НПМГ
03.02.2018 Начало на Междусрочна ваканция
06.02.2018 Край на Междусрочна ваканция
07.02.2017 Начало на втори срок (за всички ученици)
16.02.2018 Патронен празник
16.02.2018 Юбилеен предагогически съвет

Март 2018

05.03.2018 Официален празник. Вместо 3-ти март. Ден на Освобождението на България от османско иго.
31.03.2018 Начало на Пролетна ваканция за ученици 8-11 клас

Април 2018

09.04.2018 Начало на Пролетна ваканция за ученици 12 клас
09.04.2018 Край на Пролетна ваканция
28.04.2018 Фестивал на науката – Природни науки
29.04.2018 Математика, информатика и хуманитарни науки

Май 2018

01.05.2018 Официален празник. Ден на труда и на международната работническа солидарност.
03-04.05.2018 Изследване на програмата за международно оценяване на учениците – Pisa 2018
07.05.2018 Официален празник. Вместо 6-ти май. Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
08-11.05.2018 Зелено училище за учениците от 8-ми клас
09.05.2018 Родителска среща за родителите на учениците от първа смяна
10.05.2018 Родителска среща за родителите на учениците от втора смяна
15.05.2018 Край на втори срок (за XII клас)
15.05.2018 Тържествено изпращане на зрелостниците
21.05.2018 Неучебен ден. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 Неучебен ден. Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
24.05.2018 Официален празник. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
25.05.2018 Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Юни 2018

14.6.2018 Тържествен концерт по случай 50 годишния юбилей на НПМГ
29.06.2018 Край на втори срок (за VIII – XI клас)

[/raw]