Учебни планове

Oт 1992г. обучението в гимназията е петгодишно – от осми до дванадесети клас. Съгласно учебните планове общообразователните предмети се изучават с хорариум, равен на хорариума във всички училища в страната.

Специалните предмети за съответните профили имат увеличен хорариум. Преподаването по специалните предмети се води от учители от НПМГ с висока квалификация съвместно с преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и БАН. Това дава възможност за придобиване на задълбочени познания в областта на природоматематическите дисциплини.

В паралелките „Математика и информатика“ профилиращите предмети са математика, информатика и английски / немски език, в паралелка „Физика“ профилиращите предмети са физика, математика и английски език, в паралелките „Химия“, „Биология“ и „Химия и биология“ – химия, биология и английски / немски език, в „География“ – география, математика и английски езика, а в „Информатика“ – информатика, математика и английски езика.

Гимназията е с интензивно изучаване на английски или немски език. Учениците могат да изберат да изучават като втори чужд език един от следните езици – английски, руски, немски, френски или испански.

Учениците завършващи НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” имат възможност да се явят на вътрешни изпити по математика, физика, химия, биология и география, оценките от които се признават за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски”.

Учебните планово на паралелките по випуски:

паралелка XII клас XI клас X клас IX клас VIII клас
математика и информатика с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
математика и информатика с немски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
физика с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
химия с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
биология с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
биология с немски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
география с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
химия и биология с английски език випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2017 випуск 2018
информатика с английски език випуск 2014 випуск 2014 випуск 2015 випуск 2016 випуск 2018