Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Учебни планове

За учебната 2024/2025 година

Училищни учебни планове за XII клас
Училищни учебни планове за XI клас
Училищни учебни планове за X клас
Училищни учебни планове за IX клас

Училищни учебни планове за VIII клас
Училищни учебни планове за VII клас
Училищни учебни планове за VI клас
Училищни учебни планове за V клас

За учебната 2023/2024 година

Училищни учебни планове за XII клас
Училищни учебни планове за XI клас
Училищни учебни планове за X клас
Училищни учебни планове за IX клас

Училищни учебни планове за VIII клас
Училищни учебни планове за VII клас
Училищни учебни планове за VI клас
Училищни учебни планове за V клас

За учебната 2022/2023 година

Училищни учебни планове за XII клас
Училищни учебни планове за XI клас
Училищни учебни планове за X клас
Училищни учебни планове за IX клас
Училищни учебни планове за VIII клас

Училищни учебни планове за VI клас
Училищни учебни планове за V клас

За учебната 2021/2022 година

Училищни учебни планове за XII клас
Училищни учебни планове за XI клас
Училищни учебни планове за X клас
Училищни учебни планове за IX клас
Училищни учебни планове за VIII клас
Училищни учебни планове за V клас


За учебната 2020/2021 година

Училищни учебни планове за XI клас
Училищни учебни планове за X клас
Училищни учебни планове за IX клас
Училищни учебни планове за VIII клас


За учебната 2019/2020 година

Училищни учебни планове за X клас
Училищни учебни планове за IX клас
Училищни учебни планове за VIII клас


За учебната 2018/2019 година

Училищни учебни планове за VIII клас
Училищни учебни планове за IX клас