Училищни учебни планове за випуск 2022 (8-ми клас)

Паралелка Профил 8-ми клас
а Математика и Информатика с Английски език 8 а клас
б Математика и Информатика с Немски език 8 б клас
в Физика и Математика с Английски език 8 в клас
г Химия и Биология с Английски език 8 г клас
д Биология и Химия с Английски език 8 д клас
е Биология и Химия с Английски език 8 е клас
ж География и Икономика с Английски език 8 ж клас
з Химия и Физика с Английски език 8 з клас
и Информатика и Информационни технологии 8 и клас

Училищни учебни планове за випуск 2018 – 2021 (9-ми до 12-ти клас)

Паралелка Профил 8-ми до 12-ти клас
а Математика и Информатика с Английски език 8-ми до 12-ти а клас
б Математика и Информатика с Немски език 8-ми до 12-ти б клас
в Физика и Математика с Английски език 8-ми до 12-тив клас
г Химия и Биология с Английски език 8-ми до 12-ти г клас
д Биология и Химия с Английски език 8-ми до 12-ти д клас
е Биология и Химия с Английски език 8-ми до 12-ти е клас
ж География и Икономика с Английски език 8-ми до 12-ти ж клас
з Химия и Физика с Английски език 8-ми до 12-ти з клас
и Информатика и Информационни технологии 8-ми до 12-ти и клас