Важно!!!

Служебните бележки за явяване на Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас ще може да изтеглите от системата на състезанието от 25.06.2020 г.

Вход в системата на състезанието [тук]

Регистрация за Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки и география за ученици от VII клас

Регистарцията ще е отворена до 22.06.2020 г.


ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

График за дейностите по приема на ученици след завършено основно образование в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ и времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си, може да видите тук […]


Важно!!!

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Новата дата за провеждане на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ е 28 юни 2020 г.

Записването ще става онлайн.

Очаквайте скоро пускането на системата за регистрация!

Следете сайта за актуална иформация.

От Ръководството


Държавен план-прием в неспециализираните училище на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г. по училища и паралелки, утвърден със Заповед РД 01-193/30.04.2020 г. от Началника на РУО София-град!

Повече информация: страница 1, страница 2 и страница 3!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Всички седмокласници, които ще кандидатстват в НПМГ „Академик Л. Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на олимпиада по Биология и здравно образование, Физика, Химия и опазване на околната среда, География и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ на ……….2020 г.

Регламент на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук […]

ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Забележка:

При балообразуването в зависимост от профила влизат следните компоненти:

• НВО математика – максимален брой точки 100

• НВО БЕЛ – максимален брой точки 100

• Оценките от свидетелството за основно образование, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците – чл.9, ал.10 от Наредба №11 на МОН

• Брой точки, от областен кръг на Олимпиада по Биология и здравно образование, Физика, Химия и опазване на околната среда, География и икономика, ако точките са над 60% от максималния брой точки съгласно регламента на съответната олимпиада или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“

За повече информация [тук] и [тук]


Архив прием 2019


Допълнителни места над държавния план-прием за паралелки с код 3044

Съгласно писмо № 0601-1083/11.09.2019 г. на Министъра на образованието и науката се обявяват две свободни места в VIII клас за паралелки с код 3044 на учебната 2019/2020 година. Документи се приемат до 16:00 часа на 17.09.2019 г. в канцеларията на НПМГ.


Свободни места след трети етап на класиране

Уважаеми родители,

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че след третия етап на класирането в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ има свободни места, както следва:

КодПрофилПрофилиращи предметиЧужд език и начин на изучаванеБрой места
3041МатематическиМатематика/ИнформатикаАЕ Разширено1
3042МатематическиМатематика/ИнформатикаНЕ Разширено3
3047Икономическо развитиеГеография и икономикаАЕ Разширено1

При кандидатстване за свободните места по държавен план-прием са необходими следните документи:

 1. Заявление до директора [изтеглeте от тук]
 2. Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VІІ клас /служебната бележка от училището в което се е обучавал ученикът до VІІ клас/
 3. Оригинал на свидетелство на основно образование

График на дейностите:

 1. Подаване на документи: от 05.08.2019 г. до 16.08.2019 г.
 2. Обявяване на класираните ученици: 27.08.2019 г.
 3. Записване на приетите ученици: 28.08.2019 г.

Заповед на Директора на НПМГ


Необходими документи за записване на ученици след завършен VII клас в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

Записване на приетите на първо класиране ученици в НПМГ

Записване на приетите на първо класиране ученици  и подаване на заявления за участие във II класиране в НПМГ ще се осъществи на 12.07.2019 г., 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г. (без събота и неделя!!!) от 8:00 до 18:00 часа в 24 кабинет (ет.2).


Класираните ученици се записват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ със следните документи:

 • Заявление до директора и информационна карта /по образец/
 • Оригинал на свидетелство за основно образование
 • Копие от акт за раждане
 • Декларация за личните данни /по образец/
 • Заявление за втори чужд език
 • Заявление за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности

За регистрация и подробна информация за Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ щракнете ТУК


Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“


Държавен план-прием в неспециализираните училище на територията на област София-град за учебната 2019/2020 г. по училища и паралелки, утвърден със Заповед РД01-166/09.04.2019 г. от Началника на РУО София-град!

Повече информация тук [] и тук []!

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

График за дейностите по приема на ученици след завършено основно образование в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ и времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си, може да видите тук []

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Всички седмокласници, които ще кандидатстват в НПМГ „Академик Л. Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на олимпиада по Биология и здравно образование, Физика, Химия и опазване на околната среда, География и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ на 8.06.2019 г.

Регламент на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук []

ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Забележка:

При балообразуването в зависимост от профила влизат следните компоненти:

• НВО математика – максимален брой точки 100

• НВО БЕЛ – максимален брой точки 100

• Оценките от свидетелството за основно образование, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците – чл.9, ал.10 от Наредба №11 на МОН

• Брой точки, приравнен до 100, от Олимпиада по Биология и здравно образование, Физика, Химия и опазване на околната среда, География и икономика – областен кръг или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“

Балообразуване по профили: []