Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

1990.Пламен Коцев