График на дейностите и работно време на комисията по приемането на ученици в НПМГ за уч. 2018/ 2019г. след завършено основно образование съгл. заповед № 683 / 03.04.2018г. на директора на НПМГ

Дейности Срок / Работно време
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 03.07.2018г.вкл
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране. 04.07-06.07. 2018г.
08.00 часа до 18.00 часа
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 12.07.2018г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 13.07- 17.07.2018г. вкл.
08.00 часа до 18.00 часа
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. до 19.07.2018г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 20.07- 24.07.2018г. вкл.
08.00 часа до 18.00 часа
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 26.07.2018г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 27.07- 30.07.2018г. вкл.
08.00 часа до 18.00 часа
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 02.08.2018г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. до 11.09.2018 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план- прием. до 14.09.2018 г. вкл.