Със Заповед РД09-155/7.2.2012 на Министъра на МОМН са обявени за неучебни дните от 8 до 10 февруари 2012 г.  вкючително за учениците в цялата страна.

За посочените неучебни дни работното време на педагогическия персонал в НПМГ ще започва от 9:00 часа.

Неучебни са дните 8÷10.02.2012