На 14 март от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, които учат първа смяна.
На 15 март от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, които учат втора смяна.

На входа на гимназията ще има разпределение на кабинетите за провеждане на срещитеза съответните паралелки.

Родителски срещи на 14 и 15 март