Обласния кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 10 март в НПМГ от 9:00 часа. Участниците трябва да са в гимназията най-късно в 8:40 часа.

На 9 март от 11:00 до 17:00 часа в кабинет 22 участниците ще могат да инсталират/копират проектите си върху работните машини . В деня на олимпиадата няма да се отделя време за копиране или инсталиране на софтуер.

Резултати – тук

Олимпиада по ИТ – областен кръг, 10 март 2012 – Резултати!