Външно оценяване в 8 клас

На 20 юни ще се проведе външното оценяване по изучавания чужд език в 8 клас. Всички осмокласници трябва да се явят в гимназията в 9:00 часа. Изпитът ще започне в 10:00 часа и ще продължи 3 астрономически часа. Списъци с…

Важно за абитуриентите на НПМГ!

Всички абитуриенти трябва да се явят в НПМГ на 19 юни 2012 след 11:00 часа. Класните им ръководители ще ги очакват в кабинет 20 за полагане на подписи върху дипломите за завършено средно образование.

Церемония за връчване на дипломите на „Випуск 2012”

Тържествената церемония за връчване на дипломите на абитуриентите от „Випуск 2012” ще се проведе на 24 юни от 14:00 часа в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Поканваме родителите и близките на випускниците,  както и всички приятели на НПМГ,…